Najpiękniejsze piosenki dla Matki

0 Comments


21.05.2018 roku w Sulechowskim Domu Kultury im. F.Chopina, odbył się wzruszający koncert z okazji Dnia Matki. Wykonawcami pięknych piosenek był Chór “Moderato”, działający przy ZUTW, oraz Chór “Cantabile”, działający przy SDK. Obydwa chóry działają pod dyrekcją Pana Bernarda Grupa.
Zebranych gości powitały i koncert prowadziły panie Anita Małolepsza i Jolanta Lorenz. W programie wieczoru znalazły się również wiersze poświęcone mamom, tym na widowni, na scenie oraz tym, które są w naszych sercach i pamięci. Ciepłe przyjęcie i gromkie brawa, były dowodem na to, że koncert bardzo się podobał.
Na pożegnanie wszyscy zostali zaproszeni na najbliższy koncert, który odbędzie się 29.05.2018 roku o godz.16.00 w WiMBP im.C.K.Norwida w Zielonej Górze.
Po koncercie wszyscy artyści zostali ugoszczeni pysznym, słodkim poczęstunkiem.
Już czekamy na kolejny, wspólny koncert. 
                                                                                Krystyna Łączak

Zdjęcia: Andrzej Kozak