NAJPIĘKNIEJSZE SŁOWA DLA MAMY

0 Comments

29. 05. 2018 roku w WiMBP im. C. K. Norwida w Zielonej Górze, odbył się piękny koncert poświęcony matkom. Koncert był kontynuacją współpracy chórów ,,Cantabile“, który działa przy SDK oraz chóru ,,Moderato”  naszego uniwersytetu. Obydwa chóry działają pod dyrekcją  Bernarda Grupy.
Zebranych powitała p. prezes ZUTW Zofia Banaszak. Koncert prowadziły panie Anita Małolepsza i Jolanta Lorens. Wieczór uświetnili soliści obu zespołów: Anna Gmiąt, Czesława Sosińska oraz Kazimierz Bujnicki
Wiersze deklamowane przez p. M. J. Lorens i p. St. Dziaduro, były też o tematyce matczynej miłości. Przeżyliśmy bardzo wzruszający koncert, o czym świadczyły łzy w oczach odbiorców. 
W podziękowaniu wszystkim wykonawcom,  prezes ZUTW Zofia Banaszak wręczyła zaproszenia na Międzynarodowy Festiwal Talentów im. Anny German, których fundatorem był Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki.
                                                                 
                                                                                                                                                      Krystyna Łączak
Zdjęcia: Andrzej Kozak