NASZE UCZESTNICTWO W 40-LECIU UTW W SZCZECINIE

0 Comments


Na zaproszenie p. prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie Eleonory Jakubiak członkinie zarządu naszego uniwersytetu Elżbieta Józefowicz, Barbara Miller, Bożenna Strączyńska i Zofia Biniewska-Dobrzyńska uczestniczyły w obchodach jubileuszu 40-lecia Stowarzyszenia.

W imieniu p. prezes, w Sali Kongresowej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, gości powitał członek Zarządu SUTW – p. Marek Ojrzanowski.
Część oficjalną konferencji, poświęconą wykładom, rozpoczął i uświetnił występ zespołu ,,Józefinki” piosenką  „Niedawno byliśmy młodzi”. Cykl wykładów dotyczył takich tematów, jak odwaga, radość życia i bycie szczęśliwym w późniejszym wieku. Uczestnicy konferencji słuchali poruszanych tematów z zainteresowaniem i na pewno każdy znalazł w nich coś dla siebie.
  

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, składając życzenia i gratulacje z okazji jubileuszu na ręce p. prezes Eleonory Jakubiak.
     

W czasie przerwy na kawę uczestników poczęstowano, jak na jubileusz przystało, wielkim tortem, ufundowanym przez sponsorów.
  

W drugiej części uroczystości wyróżnionym słuchaczom, jubilatom i przyjaciołom SUTW wręczono dyplomy i pamiątkowe medale.
Na zakończenie spotkania odbyła się projekcja filmu podsumowującego 40-letnią działalność Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie.

 Drugi dzień obchodów był dniem integracji wszystkich uczestników podczas zwiedzania Szczecina,  zakończony rejsem m/s „Dziewanna”, na którym zaproszeni goście i słuchacze SUTW bawili się przy wesołej muzyce.
     

Z wyjazdu nasza delegacja wróciła pełna wrażeń za sprawą ciekawych wykładów, piękna Szczecina, wspólnej zabawy, wymiany doświadczeń…

Bardzo dziękujemy za zaproszenie.
                                                                                         Elżbieta Józefowicz
Zdjęcia: E. Józefowicz