INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

0 Comments


  

To już XXVII inauguracja roku akademickiego na naszym uniwersytecie. Uroczystość odbyła się 9 października 2018 r. w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego pod honorowym patronatem JM rektora UZ prof. zw. dra hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego, a poprowadzili ją Zofia Banaszak – prezes ZUTW  i Leszek Kornosz.
  
Po odśpiewaniu przez chór MODERATO pieśni “Gaude Mater Polonia” i powitaniu znamienitych gości oraz słuchaczy ZUTW przez p. prezes Zofię Banaszak nastąpił najważniejszy moment dzisiejszej uroczystości, bardzo emocjonujący, a nawet wzruszający.
Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki przekazał na ręce Zofii Banaszak uroczystym aktem sztandar, jako symbol najwyższej wartości, honoru i tradycji. Sztandar cieszy, ale i zobowiązuje do godnego wypełniania obowiązków, których się podjęliśmy. Nasze chlubne tradycje, wypracowane przez lata działalności, teraz, przy ofiarowanym sztandarze, zobowiązują do jeszcze bardziej godnej postawy słuchacza ZUTW. Słuchacza, który nie myśli tylko o sobie, a dając z siebie też coś innym, prezentuje patriotyczną postawę wobec ojczyzny.
  
Sztandar poświęcił, od lat zaprzyjaźniony z nami, biskup senior Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej dr Adam Dyczkowski.
Biskup, jak zawsze, dowcipnie powitał słuchaczy ZUTW, zwracając się serdecznie do “młodzieży”. Nie obeszło się też bez dowcipu, a życzenia, które nam złożył świadczyły o tym, że dobrze się orientuje czym zajmujemy się na emeryturze.
  
Ceremonia przekazania sztandaru była bardzo podniosła, wzruszająca, niektórzy mieli łzy w oczach. Na pewno wszyscy obecni na inauguracji zapamiętają ją na długo i będą miło wspominać.
  
  
Wykład inauguracyjny prorektora ds. studenckich UZ prof. dra hab. Wojciecha Strzyżewskiego dotyczył oczywiście chorągwi, flagi i sztandaru. Wykładowca krótko, ale bardzo ciekawie omówił temat, który nie tylko z uwagi na dzisiejszą uroczystość jest ważny. W tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości więc warto przypomnieć sobie znaczenie narodowych symboli.
Z programem dla Niepodległej wystąpił chór MODERATO pod dyr. Bernarda Grupy. Patriotyczne pieśni, ładnie wykonane, podobały się zebranym i także wywoływały wzruszenie.
   
Wystąpienie inauguracyjne p. prezes Zofia Banaszak dotyczyło  naszej uczelni, podkreślała jej rolę w kształceniu seniorów.
Spełniamy naszą misję ZUTW . Kształcąc ustawicznie pomagamy ludziom starszym zmieniać postawy w kontaktach z drugim człowiekiem w celu odnalezienia radości w realizacji własnych wspólnych marzeń w jesieni życia.
Często cytowała słowa św. Jana Pawła II, które trafnie wpisywały się w dzisiejszą, podniosłą atmosferę podczas inauguracji: Ludzie są stworzeni do radości. Nigdy nie jest tak, żeby człowiek czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą, jest jednocześnie obdarowany wdzięcznością tego drugiego.
Podkreśliła w swoim wystąpieniu, że czym flaga dla kraju, tym sztandar dla naszego Stowarzyszenia.  Cieszymy się, że nasze marzenie się spełniło.
Następnie Zofia Banaszak przyjęła ślubowanie od słuchaczy pierwszego roku.
  
Głos zabierali też przybyli na inaugurację goście. Były to głosy ludzi życzliwie traktujących ZUTW, współpracujących z nami, zawsze służących radą i pomocą. Prezydent Janusz Kubicki przekazał kopię dyplomu, jaki otrzymał za I miejsce w rankingu najlepszych Samorządów i podkreślił, że nie byłoby go bez naszej działalności dla seniorów.
W imieniu słuchaczy rozpoczynających naukę w ZUTW bardzo ładnie i ciepło głos zabrała Danuta Sieradzan.
Miłe były też życzenia od innych lubuskich seniorów i ich uniwersytetów.
  

  
Po immatrykulacji, prof. dr hab. Wojciech Strzyżewki uroczyście ogłosił rozpoczęcie kolejnego roku akademickiego na naszej uczelni.
Każda inauguracja jest niezwykłym świętem i wydarzeniem – powiedziała p. prezes ZUTW. Nam było dane dzisiaj, 9 p
aździernika, to święto przeżywać. Na jego zakończenie wszyscy razem z chórem odśpiewali “Gaudeamus Igitur”.
  

  
Po uroczystej inauguracji delegacje z zaprzyjaźnionych uniwersytetów trzeciego wieku spotkały się z Zarządem ZUTW i członkami “Asystenta” na wspólnym obiedzie.
    

W organizacji uroczystej, dzisiejszej inauguracji pomagali Zarządowi ZUTW członkowie ASYSTENTA.
Całą uroczystość rejestrowali, robiąc zdjęcia i film, członkowie Grupy Fotograficzno-Filmowej KWADRAT: Krystyna Filmanowicz, Kazimierz Błaszyński, Andrzej Kozak, Roman Grobarski, Krzysztof Subocz, Bogumiła Hyla-Dąbek oraz Bolesław Polarczyk.
  

.  .

.
  .  .  .

Dziękujemy wszystkim gościom, którzy swoją obecnością zaszczycili naszą uroczystość, a byli to m.in:

Poseł na Sejm RP – Władysław Kosiniak–Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, który od wielu lat zajmuje się polityką senioralną w Polsce. Pracował także nad strategią Długofalowej Polityki Senioralnej w kierowanym Ministerstwie Polityki Senioralnej z towarzyszącą prezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego Jolantą Fedak

Senator Rzeczypospolitej Polskiej – Waldemar Sługocki

Biskup Senior Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej – dr Adam Dyczkowski

Maria Brygida Grzybowicz – kierownik Oddziału Organizacyjnego w Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze reprezentująca Wojewodę Lubuskiego Władysława Dajczaka

Joanna Malon – dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze reprezentującą Marszałek Województwa Elżbietę Annę Polak

Przewodniczący  Sejmiku Województwa Lubuskiego
Czesław Fiedorowicz

Prorektor ds. Studenckich  Uniwersytetu Zielonogórskiegoprof. dr hab. Wojciech Strzyżewski

Prezydent Miasta Zielona Góra –Janusz Kubicki

Dyrektor Departamentu Dzielnicy Nowe Miasto – Mariusz Zalewski

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Zielonej Górze – Waldemar Michałowski

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – Sławomir Kotylak adiunkt na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. dr hab. Bogumiła Burda z Uniwersytetu Zielonogórskiego

dr Ewa Nowacka-Chiari z Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej – Ewa Adaszyńska

Barbara Krzeszewska–Zmyślony z Centrum Kultury i Języka Niemieckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy – Edmund Prekurat

Agata Miedzińska – Dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury

Kierownik Centrum Przyrodniczego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze – dr Krystyna Walińska

Z-ca Dyrektora Lubuskiego Muzeum Ziemi lubuskiej – Longin Dzieżyc i Alicja Błażyńska – rzecznik prasowy MZL

Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Zielonej Górze –Jan Tarnowski

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka  Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie – Bogusław Sułkowski

Kierownik ds. Sportu i Promocji w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie –Anna Sulima–Jagiełowicz

Małgorzata Barska – Rzecznik prasowy – Komendy Miejskiej Policji w  Zielonej Górze reprezentująca Komendanta Miejskiego Policji mł. insp. Jarosława Tchorowskiego w Zielonej  Górze

Prezes Zarządu Zielonogórskiego Stowarzyszenia AMAZONEK –Anna Czyż

Bernard Grupa – Dyrygent chóru MODERATO Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz chórzystów

 
PRZEDSTAWICIELE LUBUSKICH UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp.

 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lubsku

 Kargowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

 Nowosolski Uniwersytet Trzeciego Wieku

 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sulechowie

 Głogowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

 Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Świebodzińskim Domu Kultury

 Uniwersytet Trzeciego Wieku Żarskiego Domu Kultury

 Słuchacze ZUTW

 
Zdjęcia: Krystyna Filmanowicz


Zdjęcia: Bolesław Polarczyk

Zdjęcia: Bogumiła Hyla-Dąbek

Zdjęcia: Andrzek Kozak

Zdjęcia: Roman Grobarski


Wideorelacja GFF KWADRAT

Nadanie sztandaru

Chór Moderato