PROJEKT „TRANSGRANICZNE SPOTKANIA AKTYWIZUJĄCE DLA SENIORÓW”

0 Comments

  
PROJEKT  „TRANSGRANICZNE SPOTKANIA AKTYWIZUJĄCE DLA  SENIORÓW” skierowany był do niemieckich i polskich seniorów realizowany wspólnie przez STOWARZYSZENIE NIEMIECKO – POLSKIE  COTTBUS e.V. i ZIELONOGÓRSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU.

Projekt o charakterze rehabilitacyjnym pochodzi z Funduszu Małych projektów w Euroregionie „Sprewa–Nysa–Bóbr”. Podstawowe zajęcia to: hipoterapia, kinezyterapia, różne zajęcia ruchowe. Projekt przewidywał, m.in. wycieczki, spotkania integracyjne, warsztaty. 

Przyznane dofinansowanie pochodzi ze środków programu Współpracy Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 w ramach INTERREG VA Fundusz Małych projektów Euroregionu ”Sprewa – Nysa – Bóbr” zrealizowany przez MIASTA PARTNERSKIE COTTBUS – ZIELONA GÓRA.

W dwóch obozach organizowanych  w dwóch terminach:  4-11. 10. 2018 r. oraz 12-19. 10. 2018 r. w Centrum Spotkań Polsko –Niemieckich w Przylepie wzięło udział łącznie 33 seniorów polskich i niemieckich. Organizator zapewnił zakwaterowanie, wyżywienie, instruktorów i opiekunów grup oraz tłumacza.
Wszystkim dziękujemy za wspólny pobyt, integrację, organizatorom za ciekawy program.

                                                                                                                                              Zofia Banaszak
Zdjęcia: Roman Grobarski

Zdjęcia: Bolesław Polarczyk

Zdjęcia: Grażyna Kotuła-Łojko