PODSUMOWANIE PROJEKTU

0 Comments

Podsumowanie Projektu
pt:Oddziaływanie wysiłku fizycznego na mechanizmy molekularne procesu starzenia się”

27 listopada 2018 roku został podsumowany projekt  Oddziaływanie wysiłku fizycznego na mechanizmy molekularne procesu starzenia się” pod kierunkiem prof. dr hab. Agnieszki Zembroń – Łacny, dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Projekt podsumowała mgr Barbara Morawin  z Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ. Biorący udział w projekcie otrzymali dyplomy i końcowe wyniki badań.

Podczas spotkania w ramach projektu został wygłoszony wykład przez mgr Natalię Hertmanowską – dietetyka Wydziału Lekarskiego i Nauk  o Zdrowiu UZ  z Katedry Medycyny Translacyjnej nt.  „Zalecenia żywieniowe w jednostkach chorobowych najczęściej występujących u osób powyżej 65 roku życia”.

W nowym roku kalendarzowym rozpoczęty zostanie kolejny projekt realizowany przez Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ pn. “Ocena stanu metabolicznego u osób po 60 roku życia z wykorzystaniem wskaźników biochemicznych i immunologicznych”. Do projektu zostaną zaproszeni mężczyźni w celu zmierzenia stężenia PSA.

 Dziękujemy za współpracę

                                         Zofia Banaszak

Zdjęcia: Bolesław Polarczyk