MURALE

0 Comments

                                                                 

                                                               ZUTW  KLUB FOTOGRAFICZNY  FOTO X

                                                                   WERNISAŻ WYSTAWY „MURALE”

                                                                                         01.03.  2019

W  marcowy piątek w Sali Klubowej  ZUTW   zapełnili wszystkie miejsca  zaciekawieni  goście,  także członkowie  Zespołów Plastycznych ”Alla Prima” i „Termopile”  prowadzonych przez artystę Zbigniewa Szymoniaka i kierownikami  Teresą Pasieczną i Zygmuntem Jankowskim, był także  kierownik Grupy Fotograficzno-Filmowej  Bolo Polarczyk.

„MURALE’  to temat wystawy    Klubu FOTO X  prowadzonego przez Staszka Matuszewskiego. Przywitał obecnych, a  o otwarcie poprosił  panią prezes ZUTW Zofię Banaszak, która uczyniła to z wdziękiem wprowadzając klimat do ciekawej dyskusji.

Na wystawie są murale nie tylko z Zielonej Góry, myślę że  nawet u przeciętnego widza  wywołuje podziw dla tak rozległych emocjonalnych wrażeń jakie można przedstawić tego rodzaju sztuką.    

Każdy z nas spotyka w  wielu miejscach  różnego rodzaju  obrazy lub napisy na murach, ścianach budynków, wagonach itp. czasem zastanawiając się czy to  „mural” czy „graffiti”. Już za spowodowanie  zatrzymania się nad  znaczeniem tych nazw należy się pomysłodawcom i twórcom uznanie, ponieważ okazuje się,  że dzieła tworzone takimi  metodami   bywają DZIEŁAMI o wielkim znaczeniu,  ale i  wandalizmem.

Mural-nazwa pochodzenia hiszpańskiego oznaczająca w skrócie dzieło dekoracyjnego malarstwa ściennego, najczęściej monumentalnie.

Graffiti-napisy lub symbole zamieszczane na ścianach i murach, zazwyczaj w sposób nielegalny.

MURALE TO JEST SZTUKA — Sztuka jest po to, by wywoływać emocje, także  kontrowersje. Ten rodzaj twórczości wydaje się mieć szeroki zakres zastosowań. Gigantyczne, ale też mniejszych rozmiarów, kolorowe, a czasami czarno-białe, wywołują przeróżne odczucia – od radości, po zdziwienie, nawet niesmak. Potrafią zatrzymać przechodnia w biegu.

Dając możliwość artystom wykazania się talentem,   można  brzydki szpecący mur  zamienić w galerię np. East Side Gallery – galeria-pomnik dla wolności stworzony przez artystów z całego świata na fragmencie Muru Berlińskiego o długości 1316 m. Galeria składa się z około 106 obrazów. Dla przykładu mamy  miejskie dzieła sztuki – Trójwymiarowy mural w Poznaniu,   Portugalskie malarstwo w Łodzi,       Dama na wrocławskiej wyspie.                                                                       

Prace te  można stosować jako reklamę,   informację,  ważny  przekaz a nawet hołd pamięci – np.  Mural w Warszawie dla zmarłej artystki – Kory.

Książka Bartosza Stępnia pt. „Łódzkie murale” poświęcona jest reklamom malowanym na ścianach łódzkich kamienic. Celem murali był mocny wydźwięk i zainteresowanie odbiorcy daną problematyką.

 Jednym z wątków dyskusji jest czy sztuka powinna pokazywać przemoc?. Jeśli nie będziemy pokazywać przemocy na muralach, to trochę tak, jakbyśmy udawali, że żyjemy w cudownym kraju, w którym wszyscy się szanują i respektują wzajemnie własne prawa. Jeśli sztuka  wskazuje, że przemoc nie jest w  porządku, jeżeli skłania do namysłu, to nie jest niczym złym. Malowanie jakiejś słodkiej Myszki Miki zamiast takiego dzieła to wypieranie i maskowanie problemu.

Jest Gdańska Szkoła Muralu to platforma stworzona do dyskusji, doskonalenia warsztatu oraz integracji środowiska.

W lutowym numerze ANGORY było zdjęcie Camilii- Księżnej Korwalii pozującej pod muralem Paula Curtisa pt. „Wszystkie ptaki Liverpoolu” to pokazuje wagę dzieła.

Tyle w dużym  skrócie  o  muralach. Gratulując  członkom klubu FOTO X pomysłu,  który  budzi  głębsze zainteresowania  u osób  oglądających wystawę.

Wspomnę jeszcze o interesującym klimacie wernisażu, ciekawej dyskusji,  eleganckim wystroju Sali, własnoręcznych wypiekach, kwiatach , gratulacjach itp…      

Warto obejrzeć  i  pomyśleć  głębiej o sztuce tego rodzaju, pojawił się nawet pomysł jednej z osób obecnych,  żeby trafić z przekazem do młodzieży.

GRATULUJĘ  POMYSŁODAWCY   I WYKONAWCOM ZDJĘĆ. 

                                                                        Spisała    Halina Maszner

Murale fotografowali i przedstawiają:

Aleksandra Dittrich,  Teresa Kaczmarek,  Irena Anioł,  Zofia Stępka,  Elżbieta Stalec   

Krystyna Rutkowska,    Danuta Mamczur,   Alicja Zboralska,    Anna Ranachowska,   

Bronisława Piecharków,    Krystyna Jaworska,   Adam Jaworski,    Zofia Olszak,

Zofia Biniewska-Dobrzyńska,    Kazimierz Błaszyński,    Stanisław Matuszewski.

FOTO.  Zofia Stępka, Kazimierz Błaszyński.

Otwarcie
 

Murale