WSPÓLNE ŚPIEWANIE “ODY DO RADOŚCI”

0 Comments

Dzisiaj, 24 marca 2019, nasi słuchacze wzięli udział w trzecim już Happeningu Europejskim i razem z innymi zielonogórzanami, zgromadzonymi przed Filharmonią Zielonogórską, śpiewali hymn Unii Europejskiej “Odę do radości”.
Z okazji 62. rocznicy podpisania traktatów rzymskich będących podwaliną UE “Oda do radości” rozbrzmiewała dzisiaj w wielu polskich miastach, więc i nas nie mogło zabraknąć.
  
Wydarzenie patronatem objęła p. Marszałek Elżbieta Polak, która powiedziała, że nie ma dzisiaj Polski bez UE, tak, jak nie ma UE bez Polaków”.
We wspólnym śpiewaniu wzięliśmy udział, żeby też zamanifestować poparcie dla idei zjednoczonej Europy. O jej znaczeniu dla nas, Polaków, ciekawie i emocjonalnie mówił Czesław Fiedorowicz.
  

Tam idź, gdzie słyszysz śpiew. Tam ludzie serca mają. Źli ludzie wierzaj mi – nigdy nie śpiewają” – tak pisał C. K. Norwid. Chyba coś w tym jest.

Zdjęcia: Krzysztof Subocz

Zdjęcia: Bogumiła Hyla-Dąbek