Filozofia a zdrowy rozsądek

0 Comments

Wchodząc do Sali Słonecznej ZUTW wszyscy byliśmy mile zaskoczeni, gdy zobaczyliśmy odświętnie ozdobione stoły, co można zobaczyć na zdjęciach. Taką niespodziankę zrobiła nam koleżanka klubowa Marzena Tomczak. Owoce, słodycze i fantazyjnie ułożone dekoracje kwiatowe.

W tej miłej scenerii, po powitaniu przez kierownika grupy Jerzego Lewandowskiego i prowadzącą Klub panią doktor Agnieszkę Szczap, głos zabrała koleżanka Halina Maszner rozpoczynając swoje ciekawe wystąpienie na temat „Filozofia a zdrowy rozsądek”.

W swoim wywodzie Halina starała się przedstawić poglądy różnych szkół filozoficznych, rozpoczynając od starożytności, aż do dnia dzisiejszego, dotyczące zdroworozsądkowego podejścia do życia. Starała się dociec jakimi czynnikami kieruje się człowiek podejmując taką, a nie inną decyzję i co sprawia, że jej podjęcie jest oceniane jako trafne lub nie. Przecież wszyscy się zastanawiamy nad trafnością naszych wyborów, ale znamy też sytuacje, gdy decyzje podjęliśmy bez zastanowienia, bez kierowania się tym, co zwykliśmy nazywać zdrowym rozsądkiem. Wtedy często mówimy – jakoś to będzie – i bywa, że wychodzi mądry Polak po szkodzie.

Według Słownika Współczesnego Języka Polskiego: rozsądek to umiejętność trafnej oceny sytuacji i podejmowanie adekwatnej do tej oceny, decyzji. Od wieków staramy się odpowiedzieć na pytanie co kształtuje nasz zdrowy rozsądek. Nauka nadal nie dostarcza nam odpowiedzi. Jak mówiła w swoim wykładzie Halina niemożliwe, żeby temat został wyczerpany, bo zdrowy rozsądek siedzi w nas i wpływa na nasze indywidualne,  codzienne decyzje. To właśnie nasz, często zawodny intelekt, ocenia jakie argumenty w danej chwili przyjmujemy za słuszne.

W efekcie dyskusji wyciągnięto wniosek, że każdy kandydat ubiegający się o stanowisko kierownicze powinien ukończyć kurs z zakresu podejmowania decyzji, uczelnie nie zawsze mają ten temat w swoich programach.

Ciekawym akcentem spotkania był mini recital naszego kolegi Bogdana Springera, który nam wyśpiewał swoje filozoficzne kompozycje, których zawsze z uwagą słuchamy.

Wychodząc z zajęć pozostało w nas wiele wątpliwości – jak to w filozofii bywa. Benjamin Franklin powiedział:  Zdrowy rozsądek to rzecz, której każdy potrzebuje, mało kto posiada, a nikt nie wie, że mu brakuje.”

                                                                              Spisał Włodzimierz Apenit

Zdjęcia: Katarzyna Kucharczyk

Zdjęcia: Marzena Tomczak