PRZYRODNICZA EDUKACJA W ZOO I PARKU BRANITZ W COTTBUS

0 Comments


Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku został zaproszony jako partner do udziału w projekcie transgranicznym: „Przyrodnicza edukacja w zakresie zoologii, botaniki w Cottbus i Zielonej Górze” realizowanym na terenie Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Koordynatorem projektu po stronie polskiej jest Adriana Topczewska, po stronie niemieckiej Bartosz Łysakowski.

Pierwszy wyjazd 40–osobowej grupy słuchaczy miał miejsce  6 maja 2019 r. Kierownikiem grupy była Zofia Banaszak. Wśród wyjeżdżających byli fotografujący i malujący, uczący się języka niemieckiego, piszący do naszego pisma “INSPIRACJE”, oraz inni słuchacze, którzy swoją pracą społeczną wspierają ZUTW. W wyjeździe wzięła też udział p. dr Krystyna Walińska – kierownik Centrum Przyrodniczego w Zielonej Górze. W Cottbus czekał na nas koordynator Bartosz Łysakowski. Wycieczkę pilotowała nasza słuchaczka Henryka Frankiewicz, przewodnik turystyczny.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Miastem Cottbus i  Miastem Zielona Góra/ZGM oraz Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury. Planowany termin zakończenia realizacji projektu – 30 czerwca 2020 r.

Celem projektu jest wzmocnienie transgranicznych kompetencji w zakresie ustawicznego kształcenia. Celem szczegółowym projektu jest stworzenie poszerzenie wspólnych ofert edukacyjnych w zakresie kształcenia ustawicznego w ZOO w Cottbus i w Ogrodzie Botanicznym w Zielonej Górze. Oferty dotyczą zwierząt i roślin obu placówek, będą przekazywały wiedzę przyrodniczą z zakresu zoologii i botaniki i będą służyły kształceniu ekologicznemu.
.
Pod kierunkiem Bartosza Łysakowskiego
zaczęliśmy od zwiedzania ZOO. Tam też rozpoczęły się warsztaty artystyczne.

  
Bardzo duży obszar Ogrodu Zoologicznego pozwolił nam na zwiedzenie tylko jego części, ale wspaniałych wrażeń nie zabrakło. Pobyt w nim był wyjątkową przyjemnością. W pięknym krajobrazie parkowym czekało na nas mnóstwo zwierząt. Tutaj znalazły swój dom nie tylko słonie, ale również leopardy, rysie, różne gatunki małp, zebry, antylopy, tapiry, strusie oraz całe mnóstwo ptaków brodzących i wodnych.
Zwiedzanie ZOO, odwiedzanie zwierząt uatrakcyjniał swoimi b. ciekawymi wiadomościami i dowcipnymi o nich opowiastkami p. Bartosz Łysakowski.
  
  
Po wspólnym posiłku, kolejnym punktem wycieczki był spacer po Parku Branitz już pod kierunkiem Henryki Frankiewicz, która przekazała dużo informacji o jego historii. Park o każdej porze roku budzi zachwyt. Tak było i tym razem, chociaż jego część pozostała do odwiedzenia przy następnym wyjeździe do Cottbus.
    
Wycieczce towarzyszyła bardzo miła i wesoła atmosfera. Fotografujący byli mocno zaangażowani. Malarze z uwagą obserwowali i czekają na zdjęcia, żeby móc to, co zobaczyli, namalować. Był też czas na drobne zakupy.
Zadowoleni wróciliśmy do Zielonej Góry.
DZIĘKUJEMY!
  
  

Zdjęcia: Bolesław Polarczyk

Zdjęcia: Bogumiła Hyla-Dąbek

Zdjęcia: Roman Grobarski

Zdjęcia: Elżbieta Subocz


Zdjęcia: Krzysztof Subocz

Zdjęcia: Krystyna Filmanowicz

Zdjęcia: Beata Wołyniec

Zdjęcia: Janusz Miller