Przyroda Kopalni Surowców Mineralnych Nowogród Bobrzański

0 Comments

10 maja 2019 roku w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE), wzięliśmy udział w seminarium zorganizowanym przez Centrum Przyrodnicze w Zielonej Górze.

Czytamy na stronie CP: W tym roku obchody DOFE zbiegają się z obchodami 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Centrum Przyrodnicze, które powstało dzięki projektowi unijnemu, zorganizowało seminarium „Przyroda Kopalni Surowców Mineralnych Nowogród Bobrzański”. Współorganizatorem tego wydarzenia była Grupa Górażdże, z którą CP nawiązało współpracę w 2015 r., kiedy to przystąpiono do prestiżowego międzynarodowego konkursu przyrodniczego „Quarry Life Award” organizowanego przez koncern HeidelbergCement, do którego należy Grupa Górażdże. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy na temat unikatowych walorów przyrodniczych kopalń surowców mineralnych oraz wspieranie projektów naukowo-badawczych mających na celu ochronę i zwiększenie bioróżnorodności tych terenów. Zespół był złożony z pracowników Centrum oraz naukowców i studentów z Wydziału Nauk Biologicznych UZ, który w ramach III edycji konkursu, przygotował projekt, który zajął 2. miejsce w Polsce. Kontynuacją działań w kopalni Nowogród Bobrzański były prace rewitalizacyjne na terenach poeksploatacyjnych, opracowanie monografii „Przyroda Kopalni Surowców Mineralnych Nowogród Bobrzański” oraz przygotowanie tablic tematycznych, które są dopełnieniem tworzonej ścieżki dydaktycznej na terenach pokopalnianych. Po seminarium duża grupa naszych słuchaczy wraz z innymi uczestnikami seminarium wyjechała do kopalni Nowogród Bobrzański, gdzie otworzona została ścieżka dydaktyczna. Poznaliśmy lokalną awifaunę na specjalnie przygotowanych zajęciach terenowych.

W programie przewidziano także dla wszystkich uczestników piknik. Dziękujemy pani dr Krystynie Walińskiej, kierownik Centrum Przyrodniczego za zaproszenie i umożliwienie nam uczestnictwa w całodniowej uczcie intelektualnej, poznawczej i integracyjnej.
                                                                        Zofia Banaszak

Zdjęcia: Robert Rektor

Zdjęcia: Beata Wołyniec

Zdjęcia: Roman Grobarski

Zdjęcia: Janusz Miller

Zdjęcia: Marcin Sikora – KLIKNIJ