FESTYN SPORTOWY DLA SENIORÓW W COTTBUS

0 Comments

Po raz drugi 19 czerwca 2019 r. prawie 100–osobowa grupa słuchaczy Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięła udział w FESTYNIE SPORTOWYM DLA SENIORÓW W COTTBUS w ramach projektu „Podniesienie jakości współpracy Miast Partnerskich Zielonej Góry i Cottbus”. Festyn odbył się w SPORTZENTRUM w Cottbus. Przywitał polskich i niemieckich seniorów oraz otworzył Festyn przedstawiciel miasta. Wspólną rozgrzewkę przeprowadziła dr Carola Wiesner. Ćwiczenia i zajęcia ruchowe odbywały się w przygotowanych stacjach. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątki z Festynu oraz obiad i na zakończenie prowiant na drogę.
Projekt sfinansowany został z funduszy Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr.
Dziękujemy Organizatorom za zaproszenie. Pani Ewie Małys za prowadzone rozmowy w trakcie naboru uczestników oraz za powitanie naszej grupy wraz z przedstawicielami Miasta Cottbus.
Do zobaczenia za rok !

Zofia Banaszak

Zdjęcia: Krzysztof Subocz

Wideo: Elżbieta Subocz