WYPRAWA W ŚWIAT SKAŁ, MINERAŁÓW I KRYSZTAŁÓW

0 Comments


7 lipca członkowie Klubu Geologicznego i wszyscy chętni na ciekawą wycieczkę wybrali się do Lubania, gdzie odbywał się Sudecki Festiwal Minerałów oraz giełda minerałów, skamieniałości i biżuterii na świeżym powietrzu. Ważną częścią Festiwalu były wystawy mineralogiczne, gdzie można było podziwiać setki okazów najwyższej klasy – również zbiory prywatnych kolekcjonerów, także zagranicznych. Lubań to miasto położone  na Pogórzu Izerskim, nad rzeką Kwisą, historycznie leży w polskiej części Łużyc Górnych. Lubań położony jest w obszarze występowania największych złóż bazaltoidów w Polsce. Na południe od miasta ciągnie się obszar pokrywy wulkanicznej, zbudowanej ze skał magmowych, które powstały ok. 23 miliony lat temu na skutek wylewów lawy na powierzchnię. W lubańskim Parku Na Kamiennej Górze, w nieczynnym kamieniołomie,  podziwialiśmy odsłaniające się w ścianach kilkunastometrowej wysokości, sterczące pionowo, silnie spękane słupy zastygłej lawy – nefelinitu, odmiany bazaltu. Dostępności tego surowca skalnego wywarła silne piętno na dawnej architekturze miasta. Zwiedziliśmy również położony w pobliżu zamek Czocha, zbudowany jako warownia graniczna na pograniczu śląsko-łużyckim w latach 1241–1247, przebudowany na początku XX w. przez ostatniego właściciela.
                                                                           Opr. E. Dąbrowska-Żurawik


Zdjęcia: Jadwiga Szuba, Zofia Stępka i E. Dąbrowska-Żurawik