Inauguracja roku akademickiego na Głogowskim UTW.

0 Comments

Na Głogowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku po raz 18 został zainaugurowany nowy rok akademicki. Głogowski „trzeci wiek” to w sumie 300 osób. W poczet nowych studentów przyjęto 30 kolejnych.  Głogowski Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał 25 lutego 2002 roku. Pomysłodawcą założenia GUTW była mgr Ewa Święch. Przy tworzeniu GUTW korzystano z doświadczeń zielonogórskiej uczelni. Spotkanie założycielskie odbyło się 26.11.2001. Uczestniczyła w nim Zofia Banaszak, prezes Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Studentów, zaproszonych gości i zaprzyjaźnione delegacje z sąsiednich UTW przywitała prezes GUTW Danuta Gross, która przedstawiła plan pracy na nowy rok akademicki. Do głównych zadań GUTW należy włączanie ludzi starszych do systemu kształcenia ustawicznego, aktywizacja intelektualna, fizyczna i psychiczna, promocja zdrowego stylu życia i wdrażanie profilaktyki gerontologicznej.
Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku reprezentowali: Alicja Szpakowska-Balewska, Barbara Miller, Maria Wróblewska i Kazimierz Błaszyński.
W dniu rozpoczęcia nowego roku odbył się również pierwszy wykład inauguracyjny pod tytułem „Ród Leszczyńskich i ich Fundacje Artystyczne”. Wygłosiła go Małgorzata Gniazdowska, kierownik działu edukacji Muzeum Okręgowego w Lesznie. Inaugurację uświetniła w występie premierowym grupa artystyczna GUTW „Bez ograniczeń – bez ograniczeń”, w programie pt. „Nic o nas bez nas”.

Zdjęcia: Kazimierz Błaszyński