INAUGURACJA ROKU 2019/2020

0 Comments

Inauguracja roku akademickiego to dla naszego uniwersytetu i jego słuchaczy wielkie i bardzo ważne święto. Święto podniosłe, na które, oprócz studentów-seniorów, przychodzi wielu znamienitych gości.
11 października 2019 r. odbyła się
XXVIII INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 ZIELONOGÓRSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU POD HONOROWYM PATRONATEM JM REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO PROF. ZW. DRA. HAB. INŻ. TADEUSZA KUCZYŃSKIEGO
.
Przybyłych na uroczystość powitała Zofia Banaszak – prezes ZUTW i Tomasz Brzózka – długoletni kierownik USC w Zielonej Górze.
Wszyscy zebrani w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego wstali, gdy wszedł poczet ze sztandarem, symbolem patriotyzmu i tradycji, który od roku jest naszą wielką dumą. Potem w wykonaniu chóru MODERATO pod dyr. Bernarda Grupy zabrzmiał hymn państwowy i Gaude Mater Polonia.
  
Powitanie gości było długie, bo dużo ważnych osobistości naszego miasta przyjęło zaproszenie na uroczystą inaugurację. Parlamentarzyści, pracownicy naukowi UZ, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta, instytucji kultury, stowarzyszeń i innych. Ich obecność to dla nas, słuchaczy ZUTW, wielka radość i zaszczyt. Jak zawsze, swoją obecnością zaszczyciły nas delegacje z zaprzyjaźnionych lubuskich uniwersytetów trzeciego wieku i z głogowskiego uniwersytetu.
   
W inauguracyjnym wystąpieniu Zofia Banaszak – prezes ZUTW przypomniała, że
nasz uniwersytet działa od 1992 roku i że w Polsce jest już ponad 640 takich placówek.
To, że starych ludzi mamy coraz więcej, to nie jest jakiś problem nie do rozwiązania, jakaś pesymistyczna wizja, to naprawdę może być szansa na rozwój poprzez kształcenie przez całe życie.
ZUTW to fenomen, także na Ziemi Lubuskiej, odgrywa znaczącą też rolę wśród polskich utw. 640 organizacji  w Polsce – to tysiące słuchaczy, studentów utw. Łączy je jeden element – w większości realizują działania pożytku publicznego.
Prezes Zofia Banaszak mówiła o zasobach pieniężnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania, o tym, że celem naszej działalności  jest rozwijanie sprawności intelektualnej, fizycznej i kulturalnej członków ZUTW, a także budowanie więzi międzyludzkich, integrowanie środowiska ludzi starszych, integracji międzypokoleniowej. Omówiła nasze dokonania w roku ubiegłym, nasze uczestnictwo i zaangażowanie w akcje społeczne i duży wkład naszych zespołów artystycznych w życie kulturalne miasta. Promujemy nie tylko nasz uniwersytet ale także Ziemię Lubuską i nasze miasto. Wystarczy poczytać codzienne wpisy na naszej stronie; www.utw.zgora. pl oraz na portalach internetowych. Jesteśmy MARKĄ pośród utw. Mamy swoje pismo ZUTW  „INSPIRACJE”.
Zofia Banaszak podziękowała przyjaciołom, partnerom, wykładowcom i słuchaczom Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku za wysiłek i trud, za szczególne zaangażowanie w prace na rzecz naszego uniwersytetu. Tegorocznym nowym słuchaczom życzyła optymizmu, powodzenia w życiu osobistym, zdrowia, satysfakcji i radości z bycia w naszej uczelni.
     
Po wystąpieniu p. prezes odbyła się i
mmatrykulacja słuchaczy I roku – ślubowanie, którego treść brzmiała:
My, Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zielonej Górze
Ślubujemy uroczyście
– przestrzegać przyjętego statutu naszego Uniwersytetu
– doskonalić naszą wiedzę i umiejętności dla poprawy samopoczucia oraz podniesienia jakości życia.
Dołożymy wszelkich starań, aby czas przeznaczony na studia spędzić czynnie, radośnie i pożytecznie.
ŚLUBUJEMY !
  
Po odśpiewaniu, razem z chórem, GAUDEAMUS IGITUR otwarcia roku akademickiego 2019/2020 dokonał Prorektor  ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dra hab. Giorgi Melikadze slowami:
QUOD FELIX, FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT!

OBY BYŁO DOBRZE, SZCZĘŚLIWIE I POMYŚLNIE!
  
Następnie głos zabierali kolejno zaproszeni goście. Wszyscy życzyli nam kolejnego dobrego, satysfakcjonującego roku. Wielu dokonań, realizacji zamierzeń, rozwijania pasji. Przekonywali o swoim uznaniu, życzliwości, chęci pomocy, a prezydent Janusz Kubicki zastanawiał się nad budową domu, w którym byłoby miejsca dla ZUTW, co spotkało się z ogromnym aplauzem wyrażonym gromkimi brawami zebranych. Głos zabrała też nowa słuchaczka dr Jolanta Kostecka,  jeszcze pracownik Uniwersytetu Zielonogórskiego i już studentka naszego Uniwersytetu, która jeszcze niedawno przychodziła do nas ze studentami, a teraz przekonywała o tym, że tutaj znalazła dobre miejsce na zagospodarowanie wolnego czasu podczas emerytury.
   

  
Prezydent Janusz Kubicki razem z p. prezes Zofią Banaszak największą niespodziankę sprawili siedmiorgu słuchaczom ZUTW, którzy zostali nagrodzenie za swoją pracę na rzecz naszej uczelni złotym medalem i dyplomem, na którym napisano, że nagroda, złoty medal, to wyraz uznania za osiągnięcia mające znaczenie dla miasta Zielona Góra.Wszyscy nagrodzeni byli bardzo zaskoczeni, że ich, seniorów, tak doceniono. W imieniu nagrodzonych podziękowała z-ca prezesa ZUTW Elżbieta Józefowicz.
Oto nazwiska złotych medalistów: Elżbieta Józefowicz, Zofia Dobrzyńska, Bożenna Strączyńska, Barbara Miller, Maria Wróblewska, Bogumiła Hyla-Dąbek i Bolesław Polarczyk.
   

MEDALE:

Zofia Dobrzyńska                                  Bożenna Strączyńska                  Maria Wróblewska                          Barbara Miller
    .   .   .
   
.  .  .  .

           Bolesław Polarczyk             Bogumiła Hyla-Dąbek                   Elżbieta Józefowicz
 . 
. .

Wykład inauguracyjny wygłosił — dr hab. Waldemar Sługocki prof. UZ
Tytuł wykładu: „Polska w Unii Europejskiej — stracony czas czy wykorzystana szansa?”
Jak mówił dr hab.Waldemar Sługocki 78% Polaków popierało wejście Polski do UE, a dzisiaj UE popiera 91% Polaków.Trudno się dziwić, bo korzyści są widoczne na każdym kroku. Każde z państw, członków UE, odprowadza do jej budżetu określoną kwotę pieniędzy, które później są rozdzielane w ramach polityki spójności czy rolnej. Odprowadziliśmy, jak mówił wykładowca, do kasy UE ponad 5 miliardów euro, a otrzymaliśmy ponad 15. Aż 60% inwestycji w Polsce jest realizowanych ze środków unijnych, w tym 15,5 tyś. km wybudowanych autostrad…itd. Wykład ciekawy, rozwiewający wiele wątpliwości o UE.

   
Chór MODERATO, a z nim wszyscy, którzy byli w auli, na zakończenie uroczystej inauguracji zaśpiewał hymn Unii Europejskiej “Odę do radości”. Wyprowadzono też sztandar, a Zofia Banaszak podziękowała za o
prawę muzyczną chórowi „MODERATO” Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod dyrekcją Bernarda Grupy, pracownikom UZ i wszystkim, słuchaczom, także członkom Zarządu ZUTW, którzy dzisiaj wspierali organizację uroczystości inauguracyjnej. Prezes Zofia Banaszak zaprosiła wszystkich na JUBILEUSZOWY TORT z okazji 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz po odbiór toreb z poczęstunkiem ufundowanym przez Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietę Annę Polak.
   
Tę bardzo uroczystą i piękną inaugurację bieżącego roku akademickiego rejestrowali członkowie Grupy Fotograficzno-Filmowej KWADRAT.
  

Na inauguracji obecna była Gazeta Lubuska, która na swojej stronie zamieściła reportaż z tego wydarzenia. KLIKNIJ, ABY ZOBACZYĆ


Gratulacje:
.    .

Zdjęcia: Janina Komorowska

Zdjęcia: Bolesław Polarczyk

Zdjęcia: Andrzej Kozak

Zdjęcia: Bogumiła Hyla-Dąbek

Wideo: Kazimierz Błaszyński