III WIELKI KONGRES UTW

0 Comments

Pięcioosobowa delegacja z Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 14 października 2019 r. wzięła udział w III Wielkim Kongresie UTW, który odbył się w Warszawie. Pojechaliśmy tam na zaproszenie Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku, którego prezesem jest Krystyna Lewkowicz.
Sala Teatru Polskiego była wypełniona po brzegi, w fotelach zasiadło kilkaset osób. Nasza delegacja: Zofia Banaszak – prezes Zarządu ZUTW, Elżbieta Józefowicz – wiceprezes Zarządu, Barbara Miller – skarbnik Zarządu oraz słuchacze ZUTW – Bogumiła Hyla-Dąbek i Zbigniew Banaszak była jedną z wielu delegacji z całej Polski. Przyjechały też delegacje z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Czech i Anglii.
  
Wśród zaproszonych gości zasiedli m.in. marszałek Adam Struzik, poseł Michał Szczerba, senator Krzysztof Kwiatkowski – były szef NIK i wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej. Wszystkich zebranych powitała Krystyna Lewkowicz, a otwarcia III Wielkiego Kongresu UTW dokonał marszałek Adam Struzik, który podkreślił, że wiek senioralny nie jest na pewno wiekiem bezczynności i zapewnił o ogólnym wsparciu władz miast dla uniwersytetów trzeciego wieku.
  
Głos zabierali poseł Michał Szczerba, wiceprezydent Paweł Rabiej, mówili o polityce senioralnej, że jest to budowanie zasad godnego, aktywnego starzenia się. Poruszali sprawy niewystarczającej opieki lekarskiej, pozostawienia często seniorów samych sobie, co należy szybko zmienić. Bony opiekuńcze, asystenci do opieki nad chorymi są to sprawy do załatwienia dla seniorów. Wyrazili swoje oburzenie dla 4,5% PKB na służbę zdrowia, jak i zablokowanie przez rząd bilansu siedemdziesięciolatków. Podkreślali, że uniwersytety trzeciego wieku to potężny potencjał, są adwokatami osób starszych. Mówili, że na rzecz seniorów trzeba działać ponad podziałami. Wiceprezydent Warszawy zapewnił, że Warszawa jest miastem z sercem i takie powinny być wszystkie miasta.
  
Krystyna Lewkowicz przedstawiła historię Konkursu do Tytułu Honorowego “Wielka Osobowość” Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Dyplomy “Wielkiej osobowości UTW” otrzymali na III Kongresie UTW: senator Krzysztof Kwiatkowski i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.
Senator Krzysztof Kwiatkowski dziękując za to wyróżnienie zapewniał przedstawicieli UTW z Polski: Jestem waszym senatorem! Nigdy o was nie zapomnę! Panie senatorze będziemy mogli się o tym w ciągu czterech najbliższych lat przekonać. Wierzymy, że tak będzie.

     
Wykład pt.”Fenomen ruchu UTW” wygłosiła prezes OP UTW Krystyna Lewkowicz. Podsumowując 44-letni okres działalności uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce, przypomniała założycielkę pierwszego w 1975 roku uniwersytetu w Polsce na warszawskich Bielanach i trzeciego na świecie prof. Halinę Szwarc. Powiedziała: Gdyby była dzisiaj z nami, byłaby dumna, a zarazem zdumiona rozmiarami, do jakich rozrosło się jej dzieło. Krystyna Lewkowicz podkreśliła, że proces konsolidacji, będący dzisiejszym źródłem sukcesów, nabrał tempa po roku 2005 kiedy Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapoczątkowała systemowe wspomaganie ruchu UTW uruchamiając ogólnopolski program “Uniwersytety Trzeciego Wieku”. Mówiła o licznych projektach partnerskich, kontaktach, wymianie doświadczeń i powstaniu ogólnopolskich organizacji zrzeszających UTW.
Fenomen Uniwersytetów Trzeciego Wieku zawarty jest bowiem w ich filozofii, którą obrazuje motto:
“zamiast modlić się na pustyni o deszcz, bierzemy się za kopanie studni”
mówiła Krystyna Lewkowicz.
  
W Panelu Dyskusyjnym ostro skrytykowano nazwanie uniwersytetów trzeciego wieku “demograficznym tsumani”. Jesteśmy normalnym zjawiskiem demograficznym na swoje emerytury uczciwie pracowaliśmy. Tępmy taką retorykę, mówili biorący udział w dyskusji. Panel dyskusyjny był ciekawy, bo poruszał bardzo istotne spawy naszych uniwersytetów i polityki senioralnej w Polsce.
Pani Krystyna Lewkowicz ze smutkiem podkreśliła koniec dobrej tradycji, jaką było organizowanie w Sali Kolumnowej Sejmu RP dorocznych Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Niestety, nie ma tam teraz miejsca na spotkania seniorów. Mamy jednak nadzieję, że dawna, dobra tradycja powróci.
  
W dyskusji zabierali głos przedstawiciele Polaków z Ukrainy, Białorusi, Wielkiej Brytanii, Czech i Kazachstanu. Mówili o działalności uniwersytetów trzeciego wieku w ich krajach, o problemach, programach. Poruszający był głos młodego mężczyzny z Kazachstanu, który przyjechał, żeby poznać, co to jest polityka senioralna, bo tam, gdzie mieszka czegoś takiego nie ma.
  
Na III Wielkim Kongresie UTW przyjęto Deklarację Programową Obywatelskiego Porozumienia Seniorów. Nas słuchaczy ZUTW cieszy, że mieliśmy w tym swój udział. Kongres był dobrze przygotowany, sprawnie przeprowadzony. Mimo zmęczenia, wróciliśmy zadowoleni i z uwagą będziemy się przyglądali realizacji polityki senioralnej. Na Kongresie, mimo omawianych spraw trudnych dla seniorów, powiało optymizmem. Są ludzie, którym ich los nie jest obojętny. Ludzie, którzy nie tylko doceniają nasze uniwersytety, ale chcą pomagać, tym Polakom za wschodnią granicą, którzy jej rownież bardzo potrzebują.
Wszyscy uczestniczący w Kongresie otrzymali specjalnie z tej okazji wydaną książkę pt: “III Wielki Kongres UTW – 44 lata Ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. W rozdziale: “Prezentacja dokonań Uniwersytetów Trzeciego Wieku” nie zabrakło informacji też o ZUTW. Pod tytułem “Nasze jubileusze – talenty, fantazje, realizacja marzeń” można przeczytać o trzech znaczących jubileuszach 20-leciu chóru “MODERATO”, 25-leciu Klubu Fotograficznego “FOTOOKO” i 25-leciu Kabaretu “MONTE VERDE”. Znalazło się też miejsce na opis szczególnego wydarzenia na zielonogórskim uniwersytecie, jakim był AKT NADANIA SZTANDARU oraz pochwalenie się wydawnictwem “INSPIRACJE”.

W materiałach, które otrzymaliśmy na Kongresie, m.in. czytamy: “Jaką chcemy mieć starość? odpowiadamy: Chcemy sami ją kształtować, aby była godna, bezpieczna i aktywna”.

Zdjęcia: Bogumiła Hyla-Dąbek