UCZESTNICY PROJEKTU “SILVER SMEs” Z WIZYTĄ W ZUTW

0 Comments

Agencja Rozwoju Regionalnego zaprosiła delegację naszego uniwersytetu na międzynarodową konferencję w ramach projektuSILVER SMEs“, prosząc jednocześnie o wizytę studyjną w ZUTW delegacji z różnych państw europejskich.
Partnerzy projektu na spotkaniu 23 października 2019 mieli zaprezentować tematykę wspierania działań dla starzejącego się społeczeństwa, stąd wcześniejsze spotkanie z nami, słuchaczami ZUTW.
Uniwersytet reprezentowały panie z Zarządu: Mirosława Antoniewicz, Zofia Dobrzyńska i Bożenna Strączyńska i to one przyjęły 25 osób z 6. europejskich państw w naszej uniwersyteckiej siedzibie. Goście reprezentowali: Hiszpanię, Francję, Słowenię, Szwecję Finlandię i Polskę.
Po zwiedzeniu naszych pomieszczeń, gdzie obejrzeli próbę Grupy Wokalno-Estradowej prowadzonej przez Aleksandrę Matusiak-Kujawską i gimnastykę słuchaczy ZUTW, gości powitała w Sali Klubowej Mirosława Antoniewicz, przedstawiając też osoby jej towarzyszące, Zofię Dobrzyńską i Bożennę Strączyńską oraz dokumentujące spotkanie, Krystynę Filmanowicz, Bogumiłę Hylę-Dąbek, Bolesława Polarczyka i Kazimierza Błaszyńskiego z grupy “Kwadrat”.
Mirosława Antoniewicz zapoznała zebranych ze statusem ZUTW i jego działalnością. Przedstawiła sylwetkę nieobecnej z powodu innych obowiązków służbowych Zofii Banaszak – założycielki i prezes ZUTW, uhonorowanej za swoją działalność tytułem Honorowego Obywatela Zielonej Góry.
Gdy mówiła o klubach i zespołach, w których nasi słuchacze mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje, o działaniach mających wpływ na kondycję i zdrowie seniorów, o międzypokoleniowej współpracy, można było zauważyć, że niektórzy goście notowali te wiadomości.
Ze statystycznymi danymi zapoznała wszystkich Bożenna Strączyńska, a Zofia Dobrzyńska omówiła pomoc koleżeńską osobom, które jej potrzebują.
Goście oglądali widokówki Zielonej Góry zaprojektowane przez naszych słuchaczy, które później otrzymali na pamiątkę. Mogli też zapoznać się z naszym pismem “Inspiracje”.
Spotkaniu towarzyszył tłumacz. Wszyscy goście posługiwali się dobrze językiem angielskim, więc na ten język były tłumaczone przekazywane im informacje.
Podczas dyskusji zebranych najbardziej interesował problem pomocy ludziom, którzy chorują, pamięci o nich, działań, które umilają im życie.
Jak widać, w każdym z europejskich państw polityka senioralna jest ważna i dyskutowana. Mamy nadzieję, że nasze przykłady będą brane pod uwagę, docenione i przedstawione przez gości w swoich państwach.
Dla obu stron to było miłe, ciekawe i kształcące spotkanie.

Zdjęcia: Krystyna Filmanowicz

Zdjęcia: Bogumiła Hyla-Dąbek

Film: Kazimierz Błaszyński