MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE I DEBATA

0 Comments


Na każdym etapie życia warto przyswajać wiedzę, szczególnie jeśli dotyczy ona naszego bezpieczeństwa. Z troski o tę wartość powstał projekt: “Kompetentny trener – bezpieczny senior”. Wymiana dobrych praktyk. Nad przebiegiem jego realizacji czuwa UTW  w Lubsku, a sam projekt zatwierdzony został przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w ramach akcji 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych. Projekt dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa seniorów 55+.

Debata na ten temat odbyła się 27 listopada 2019 r. w Centrum Przyrodniczym przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 14 w Zielonej Górze. Jej współorganizatorem był ZUTW – reprezentowany przez Zofię Banaszak – prezes ZUTW i grupę słuchaczy tego uniwersytetu. Koordynatorem projektu jest Renata Jasińska, która korzystając z doświadczenia Z. Banaszak, przekazała jej prowadzenie całości spotkania. Kierownik obiektu dr Krystyna Walińska powitała serdecznie gości, grono których powiększone zostało o seniorów z zaprzyjaźnionych państw: Słowacji, Portugalii, Rumunii i Francji oraz panią prezes i słuchaczy z UTW w Lubsku. Podziękowała również organizatorom za wybór właśnie tego miejsca na debatę, jako że dla kierownictwa obiektu jest to wielka satysfakcja.

Kolejno do wypowiedzi na temat bezpieczeństwa seniorów Z. Banaszak zapraszała osoby, które z racji wykonywanych profesji i zajmowanych stanowisk posiadały ogromną wiedzę dotyczącą omawianego problemu. Ze względu na zaproszonych gości, tłumaczenia na jęz.angielski podjął się wykładowca ZUTW  Józef Kozanowski, dzięki któremu również seniorzy z innych europejskich krajów powrócili do domów z odpowiednim bagażem wiedzy.

Jako pierwszy wystąpił komisarz Adrian Ciołka KMP w Zielonej Górze – wybitny znawca przestępstw w przestrzeni cybernetycznej. Postęp w rozwoju techniki przynosi człowiekowi nie tylko korzyści, ale i zagrożenia, których nie zawsze potrafimy się ustrzec. A oto kilka najważniejszych wskazówek prowadzącego wykład. Bądźmy ostrożni podczas dokonywania zakupów przez Internet, sprawdzajmy wszelkie mega-okazje, zabezpieczajmy swoje dane osobowe i wreszcie bądźmy czujni, korzystając z bankowości elektronicznej. Warto zabezpieczyć się przed phishingiem, który polega na podrabianiu stron internetowych.

Kolejną porcję informacji usłyszeliśmy od podinspektor Małgorzaty Barskiej – rzecznika prasowego KMP w Zielonej Górze, która szerzej omówiła oszustwo “na wnuczka”. Amatorzy “łatwego zarobku” nie ustają w pomysłach, ta metoda jest zatem rozwojowa i nie ma dnia, żeby nie zgłaszały się kolejne ofiary tego rodzaju przestępstw. Nie działajmy pośpiesznie, nie ufajmy obcym i nie wpuszczajmy ich do swych domów. Korzystajmy z numeru 112, żeby sprawdzić podejrzaną osobę.

Ludzie starsi są bardzo ufni, co skutecznie wykorzystują sprzedawcy. O nieuczciwych praktykach stosowanych przez przedsiębiorców, które mają skłonić seniorów do zawarcia umowy mówiła Kamilla Szymańska – Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Do wielu tych praktyk dochodzi podczas zakupów przez internet, na pokazach w lokalach lub w domu. Bądźmy ostrożni korzystając z bezpłatnych badań lekarskich proponowanych przez telefon, ponieważ nie są one wykonywane przez pracowników służby zdrowia. Nie dajmy naciągnąć się na zakup paramedycznych aparatów, które w większości nie mają właściwości, o których zapewniają nas przedstawiciele handlowi. Pamiętajmy, że wraz z kupnem takiego towaru, nabywamy prawo do jego zwrotu w ciągu 14 dni. Sprawdzajmy dokładnie umowy, jakie zamierzamy podpisać, słono płacimy za błędy, dlatego zasada ograniczonego zaufania jest ciągle aktualna!

Na koniec otrzymaliśmy porcję wiedzy z zakresu samoobrony, a z nią przyszedł moment odprężenia od oszustw, naciągaczy i nareszcie poziom emocji uległ znacznemu obniżeniu. Wszyscy skupili się na pokazie  trenera Ju Jitsu – Eugeniusza Sikory i jego asystentki – utalentowanej sportsmenki – Aldony Twaróg. Ju jitsu to najstarszy sposób walki, ruchy tej pary partnerów  były łagodne i misterne, a jednak nie było to towarzyskie spotkanie. Na agresję nie trzeba odpowiadać tym samym, ten rodzaj walki polega na sztuce ustępowania, lecz bez uciekania przed przeciwnikiem. trzeba go po prostu błyskawicznie obezwładnić, stosując odpowiednie techniki bądź kombinacje. Dla seniorów to właściwy wybór sposobu obrony przed napastnikiem, ponieważ nie wymaga on siły.

Dla każdego z wykładowców bezpieczeństwo seniorów okazało się na tyle ważne, że zrezygnowali oni z wynagrodzenia za swoją pracę, a jedyną “zapłatę”, którą przyjmowali z uśmiechem były kwiaty, wręczane przez p.prezes Z. Banaszak. Zgadzamy się ze stwierdzeniem jednej z pań prowadzących wykład:” BEZPIECZNY SENIOR TO ŚWIADOMY SENIOR”.
                                                                 Małgorzata Turzańska
Zdjęcia: Krystyna Filmanowicz

Zdjęcia: Bolesław Polarczyk

Zdjęcia: Janina Komorowska

Zdjęcia: Roman Grobarski

Zdjęcia: Bogumiła Hyla-Dąbek