Projekt SAFER 55+ Lubsko

0 Comments

Na zaproszenie pani prezes UTW w Lubsku Zofii Głogowskiej grupa słuchaczy ZUTW wraz z p.prezes Zofią Banaszak dnia 11 grudnia 2019 r. uczestniczyła w kolejnej części debaty na temat projektu SAFER 55+

Pani Z.Głogowska powitała serdecznie wszystkich przybyłych gości, a wśród nich: starostę powiatu żarskiego p.Józefa Radziona, naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p.Elżbietę Haściło, dyr Domu Kultury p.Marię Laskorzewską , v-ce burmistrza miasta i gminy p.Iwonę Poszwę oraz dyr-a banku Artura Zielińskiego.
Koordynator projektu p.Renata Jasińska poprosiła asystentkę p.Joannę Woźniak o przedstawienie założeń nowego projektu. Wysłuchaliśmy profesjonalnie przygotowanej wypowiedzi na temat projektu Safer 55+, który oparty jest na wzajemnym szacunku, a tym samym wolny od wszelkich uprzedzeń. Jego beneficjentem jest Polska, a towarzyszącymi partnerami Słowacja, Rumunia, Portugalia, a miejsce Francji najprawdopodobniej zajmie Turcja.
Poznaliśmy też skład polskiej drużyny w tym projekcie, którego autorem jest p.R.Jasińska, to ona jako koordynator ma prawo podejmować ważkie decyzje dotyczące spraw projektu. Oprócz koordynatora, w skład drużyny wchodzą p.Z.Głogowska i p.J.Woźniak. Inne państwa, oprócz Turcji, utworzyły już podobne struktury organizacyjne. Ogólną uwagę przyciągało logo projektu – motyl, który swym kształtem graficznym obrazuje wymianę doświadczeń i pomysłów między partnerami.

Budżet projektu Safer 55+ wynosi ponad 260 tys.Euro. Kwota ta posłuży do realizacji wielu zadań, m.in. organizowane będą zajęcia szkoleniowe z samoobrony, ważne miejsce w hierarchii wartości istotnych dla seniora zajmie też bezpieczeństwo cyfrowe i prawne. Jako kanały komunikacyjne posłużą Facebook i Google. Chociaż Lubsko to niewielka miejscowość, ale to nie znaczy, że ma pozostawać w tyle, ten świetnie opracowany projekt świadczy o tym, że może dorównać wielkim aglomeracjom poprzez rozwój i dbałość o podstawowe prawa jego mieszkańców, szczególnie tych starszych.

Organizatorzy tego spotkania zebrali mnóstwo gratulacji, p.prezes Z.Banaszak również podziękowała za możliwość uczestnictwa w tym spotkaniu, za dużą porcję wiedzy o interesującym projekcie, serdeczne przyjęcie nas przez słuchaczy UTW w Lubsku i słodki poczęstunek. Na zawsze zapamiętamy słowa motta tejże debaty:

„Podobnie jak jesień, tak i starość może być najpiękniejszym okresem życia, w którym osiąga się życiową mądrość i czuje prawdziwy smak życia, a to, co się w ciągu życia przeżyło, daje poczucie rzetelnego dzieła.”

Opr. Małgorzata Turzańska

Zdjęcia: Krystyna Filmanowicz

Zdjęcia: Janina Komorowska