KLUB BRYDŻOWY Rozgrywki.

Rodzaj zajęć: rozgrywki brydżowe

14:00 - 18:00
ZUTW Sala Klubowa
Prowadzący: kier. Stefania Zawacka Anna Kozłowska słuchaczki ZUTW

KLUB BRYDŻOWY Rozgrywki.

Rodzaj zajęć: rozgrywki brydżowe

14:00 - 18:00
ZUTW Sala Klubowa
Prowadzący: kier. Stefania Zawacka Anna Kozłowska słuchaczki ZUTW