KLUB BRYDŻOWY Rozgrywki.

Rodzaj zajęć: rozgrywki brydżowe

14:00 - 18:00
ZUTW Sala Klubowa
Prowadzący: kier. Anna Kwolek Mirosława Mięsiak słuchaczki ZUTW

ZESPÓŁ PLASTYCZNY „ KONTRAPOST”

Rodzaj zajęć: wykłady, warsztaty

9:00 - 12:30
ZUTW Sala Słoneczna
Prowadzący: Leopold Kolbiarz malarz Członek Honorowy ZUTW kier. Helena Lebiecka słuchaczka ZUTW