Statystyki

0 Comments

Stan członków zwyczajnych w latach 1992-2018

Rok przyjęć Liczba przyjętych członków zwyczajnych Liczba członków zwyczajnych pozostałych z lat ubiegłych członków zwyczajnych razem Liczba skreślonych członków zwyczajnych w danym roku Liczba członków zwyczajnych na koniec roku ogółem
1992 102 102 102
1993 78 102 180 12 168
1994 70 168 238 15 223
1995 84 223 307 28 279
1996 73 279 352 60 292
1997 104 292 396 37 359
1998 67 359 426 36 390
1999 55 390 445 64 381
2000 65 381 446 53 391
2001 63 393 456 19 437
2002 70 437 507 70 437
2003 103 437 540 64 476
2004 116 476 592 65 527
2005 114 527 641 50 592
2006 110 592 703 71 632
2007 112 632 744 96 648
2008 143 649 792
64 728
2009 110 728 838 72 766
2010 108 766 874 85 789
2011 103 789 892 75
817
2012 104 817 921
92
829
2013 109 829
938
85
853
2014 130 853 983 53
930
2015 112 930 1043 97
945
2016 106 945 1051 79
972
2017 108 972 1080 117
963
2018 96 962 1059 108
951

 

 

STAN CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH ZUTW na 31.12.2018 rok

 

Ogółem członków zwyczajnych   951
w tym: kobiet 804
  mężczyzn 147
     
z wykształceniem: wyższym 493
  licencjackim 1
  średnim 404
  pomaturalnym 28
  zawodowym 17
  podstawowym 8

 

WIEK CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH ZUTW OD 51 LAT DO 96 LAT – stan na 31.12.2017 rok

 

44 lata


51 lat


61 lat

12

71 lat

67

81 lat

19

91 lata

1

45 lata

52 lata

0

62 lata

24

72 lata

59

82 lata

19

92 lata

1

46 lata


53 lata

2

63 lata

34

73 lata

60

83 lata

17

93 lata

0

47 lata

54 lata

1

64 lata

30

74 lata

31

84 lata

12

94 lata


48 lata

55 lat

0

65 lat

46

75 lat

29

85 lat

12

95 lata

 –

49 lata


56 lat

3

66 lat

51

76 lat

21

86 lat

10

 96 lata

     –

50 lata


57 lat

0

67 lat

56

77 lat

26

87 lat

4

 97 lata

      –

 

 

58 lat

5

68 lat

66

78 lat

30

88 lat

5

 97 lata

      1

 

 

59 lat

5

69 lat

72

79 lat

21

89 lat

3

 

 

 

 

60lat

9

70 lat

63

80 lat

20

 90 lat

 3