JUBILEUSZ “INSPIRACJI”

0 Comments


Dawno Sala Dębowa WiMBP nie zgromadziła tylu gości, co we wtorek – 07. 10. 2015 r. Śmiało można powiedzieć, że pękała w szwach i to za sprawą 50. numeru naszego czasopisma “INSPIRACJE”, którego redaktorem naczelnym jest Barbara Konarska.
Całe, jakże ważne dla naszego uniwersytetu wydarzenie – Wydarzenie Miesiąca – poprowadziła p. prezes Zofia Banaszak, której wkład w powstanie i wydawanie do dzisiaj tego cennego czasopisma jest niekwestionowany.

                          

                  

“Nadać kształt myślom” – to były refleksje p. Redaktor o powstawaniu i dzisiejszym kształcie “Inspiracji”. Barbara Konarska wspominała m.in: Jak mówiła założycielka “INSPIRACJI”, niestety, nieżyjąca już Joanna Szczepaniak – W założeniu  miało to być pismo o charakterze informacyjno–artystycznym; z jednej strony pojawiać się w nim miały omówienia najważniejszych wydarzeń i tematów związanych z działalnością naszego Uniwersytetu, z drugiej – prezentacja i promocja pasji, zainteresowań oraz dorobku artystycznego słuchaczy, w tym – grupy literackiej Oksymoron. W praktyce okazało się, że wiele czasu musi upłynąć, zanim grupa piszących osób, pokonując rozliczne przeszkody natury formalnej, nabierze doświadczenia i wprawy. Inspiracje zmieniały się z miesiąca na miesiąc, nabierając charakteru pisma literackiego społeczności ZUTW. (…) Oczywiście, trudno jest sprostać ambitnym planom i pomysłom redakcyjnym, a cóż dopiero wymaganiom kilkusetosobowej społeczności, dlatego mamy świadomość, że „Inspiracje” będą nadal ewoluowały w kierunku wyznaczonym przez potrzeby słuchaczy i możliwości oraz umiejętności piszących.
Dzisiaj, nasze sztandarowe czasopismo, wydawane we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim, dzięki życzliwej współpracy z  Oficyną Wydawniczą, która towarzyszy nam niezmiennie, ma większą objętość i bardzo ładną szatę graficzną. Trudne chwile związane z jego wydawaniem należą już do przeszłości.

Jak mówi Barbara Konarska: W “Inspiracjach” dzielimy się własnymi refleksjami, ale poszukujemy też mądrości u innych ludzi, którzy zechcą z nami rozmawiać. A co to jest mądrość? To próba odpowiedzi na pytanie co jest ważne w życiu. I bez wątpienia człowiekowi starszemu odpowiedź na to pytanie przychodzi łatwiej. A jeśli nawet nie potrafi sobie odpowiedzieć, to przynajmniej wie co jest nieważne.

                  

Dla uczczenia 50. edycji „Inspiracji” Zarząd Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wraz z Redakcją „Inspiracji” ogłosił konkurs literacki, którego patronką uczyniliśmy ich założycielkę, niezapomnianą Joannę Szczepaniak. Obejmował on dwie kategorie – poezji i prozy, a adresowany był do członków lubuskich uniwersytetów III wieku. Na konkurs wpłynęły utwory członków uniwersytetów trzeciego wieku z Dąbrówki Wlkp., Gorzowa i jego filii w Sulęcinie i Witnicy, Gubina, Kostrzyna nad Odrą, Lubska, Nowej Soli, Szprotawy, Zielonej Góry i Żar.

Na nasze zaproszenie pracę jurorów zgodzili się wykonać: dr Danuta Wierzchołowska, emerytowana nauczycielka akademicka Uniwersytetu Zielonogórskiego, prowadząca w ZUTW seminarium literackie, Bożena Rudkiewicz, emerytowana nauczycielka języka polskiego, słuchaczka ZUTW, Mirosława Szott, doktorantka w Zakładzie Teorii Literatury i Krytyki Literackiej Uniwersytetu Zielonogórskiego i Eugeniusz Kurzawa, prezes Zielonogórskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.
             

Jury, po rozpatrzeniu 24 nadesłanych zestawów poezji i 14 utworów prozą zdecydowało przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
W kategorii poezji:
I miejsce – godło „Mańka” – Krystyna Woźniak z UTW Gorzów za zestaw wierszy: „Wysłane latawcem”, „Od zeszłego miesiąca jestem na swoim”, „Szare chmury niczym gołębie zawisły nad Brzeską”,
II miejsce – godło „Wiosna” – Halina Sędzińska z Zielonogórskiego UTW za zestaw wierszy: „Czas zwykłej kobiety”, „Lista spraw codziennych”, „Zrozumieć”,
III miejsce – godło „Rademenes” – Maria Kuleszyńska-Kozak z Zielonogórskiego UTW za zestaw wierszy: „Ofiara”, *** (Nie pytałam co robi…), „Słowa”.
Wyróżnienia:
– godło „Krotochwila” – Katarzyna Jarosz-Rabiej z Zielonogórskiego UTW za zestaw wierszy: „W zbyt szybkim zamykaniu za sobą drzwi”, „Ostatnie zdjęcia”, „Do Asi”,
– godło „Jad-Wisia” – Wiesława Przydróżna-Grduszak, z UTW Gorzów Filia Witnica za zestaw wierszy: „Nasz Kosmos”, „Dwie szklanki”, *** (Ja jestem Terpsychora…),
– godło „Maj” – Maria Adriana Witkowska z Zielonogórskiego UTW za zestaw wierszy: „Firanka”, „Zatańczyć”, „Wena”.

             

 W kategorii prozy:
I miejsca jury nie przyznało.
II miejsce – godło „Ewelina Kaszmir” – Elżbieta Plucińska z UTW Szprotawa za utwór „Piękno wewnętrzne”,
III miejsce ex aequo
– godło „Luna” – Teresa Gładysz z Zielonogórskiego UTW za utwór „Maj”,
– godło „BIM-BIM – Władysław Urbaniak z UTW Gorzów Filia Sulęcin za utwór „Ambroży”.
Wyróżnienia:
– godło „Amika” – Anna Blacha z Zielonogórskiego UTW za utwór „Szafa”,
+godło „Majowa dziewczyna” – Ewa Rymarczyk z UTW Gubin za utwór „Pamiętny maj”,
– godło „Ba-Ad” – Barbara Adamiszyn z UTW Gorzów za utwór „Kurtka, która zmieniła nasz los”.
                 

Nagrodzone i wyróżnione utwory znajdziecie Państwo w 50. numerze „Inspiracji”, w dziale Nasza twórczość.

Uroczystość uświetnił nasz zespół teatralno-kabaretowy “Monte Verde” z programem, który prezentował na Juwenaliach III Wieku w Warszawie.

Wszyscy, którzy przyszli do Sali Dębowej wychodzili oczywiście z 50. numerem “Inspiracji”.

Zdjęcia: Bolesław Polarczyk
{avatargalleria src=picasa search=useralbum string=$114883208783833763001/KONKURSLITERACKIImJOANNYSZCZEPANIAK61015BPOLARCZYK$ theme=classic/}

{avatargalleria src=picasa search=useralbum string=$114883208783833763001/MONTEVERDEJUBILEUSZINSPIRACJI61015BPOLARCZYK$ theme=classic/}

Zdjęcia w tekście: B. Hyla-Dąbek

Na ręce p. Prezes Zofii Banaszak pismo przesłała p. Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak.