WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFII KLUBU FOTOOKO

0 Comments

WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFII KLUBU FOTOOKO
4 maja 2016 r. to data warta zapamiętania. Tego właśnie dnia w Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodnicze w Zielonej Górze otwarta została pierwsza wystawa fotograficzna słuchaczy ZUTW, a konkretnie członków Klubu FOTOOKO. Kuratorem wystawy był Bogdan Springer.

Otwarcia dokonała kierownik Centrum Przyrodniczego Pani dr Krystyna Walińska. Na wystawę przybyli goście z Krosna Odrzańskiego: Prezes Zarządu KUTW Pan Wojciech Brodziński, V-ce Prezes Pani Danuta Słomińska. Obecny był również Pan Paweł Janczaruk. Wystawę zaszczycił również Pan Przemysław Piotrowski – pisarz, autor między innymi książki “Kod Himmlera”.

Zaskoczeniem, bardzo dla nas miłym, była obecność koleżanki z Klubu Foto X – Jadzi Szuby. Trzeba przyznać, że godnie reprezentowała liczny przecież Klub Foto X. Wielką radość sprawiła też autorom zdjęć obecność na wystawie Członka Zarządu ZUTW Bożenny Strączyńskiej, reprezentującej Prezes ZUTW Zofię Banaszak, która wręczyła kuratorowi wystawy Bogdanowi Springerowi i odpowiedzialnemu za organizację wystaw Romanowi Grobarskiemu piękne kwiaty.

Obaj czuli się bardzo zaszczyceni tym wyróżnieniem.

Wszyscy obecni zgodnie stwierdzili, że prezentowane zdjęcia w pomieszczeniach Centrum Przyrodniczego nabrały innego wyrazu, nabrały wartości i stały się ozdobą tego pięknego miejsca.

Serdeczne podziękowania należą się autorom prac. Szczególne podziękowania należą się Bogdanowi Springerowi, który był sprawcą tej wystawy i który włożył masę pracy przy jej tworzeniu. Podziękowania należą się Romanowi Grobarskiemu i Bolesławowi Polarczykowi, których pomoc w tworzeniu tej wystawy była bardzo duża.

Ta wystawa stała się piękną wizytówką Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, za co serdecznie jej twórcom dziękuję.

Tekst: Roman Czarnecki

Zdjęcia: Roman Grobarski
{avatargalleria src=picasa serach=useralbum string=$114883208783833763001/6283331184277385969$ height=0.6 width=80% cr=false theme=classic/}