JUBILEUSZ 2013-2018 Klubu Filozofii „Cogito” ZUTW

0 Comments

Klub prowadzony przez doktora nauk filozoficznych panią Agnieszkę Szczap.

Uczciliśmy jubileusz 5-lecia uroczyście 20.03.2018 na Sali WiMPB im. J. Koniusza.

Epikur, grecki filozof, był jednym z najważniejszych filozofów tzw. drugiej fazy greckiej filozofii klasycznej, w której dominowały zagadnienia filozofii życia, czyli rozważania na temat jak osiągnąć pełne szczęście: Każdy chciałby być szczęśliwy więc…

Pani Agnieszka Szczap – doktor nauk filozoficznych – postanowiła dotrzeć do słuchaczy trzeciego wieku z przekazem sławnych filozofów. Filozofia to umiłowanie mądrości. To próba zrozumienia czym jest świat i jakie jest w nim nasze miejsce. To prowokowanie do własnych przemyśleń, do pytań stawianych sobie i wszelkim przejawom ludzkiej twórczości.

Przez 5 lat staraliśmy się być pilnymi słuchaczami i uczestnikami zajęć dotyczących m. innymi Kanta, Sokratesa, Platona czy omawiając „Książeczkę o człowieku R. Ingardena” lub G. Marcela „ Być i mieć” i innych.

Postanowiliśmy za namową pani prezes Zofii Banaszak, której dziękujemy jubileusz 5-lecia uczcić w gronie innych słuchaczy i zaproszonych specjalnych gości. Uświetnili uroczystość swoją obecnością – dyrektor WiMBP pan Andrzej Buck, panie: Barbara Konarska, Danuta Styś-Wierzchołowska, Elżbieta Żurawik, panie z Instytutu Filozofii Katarzyna Turonek-Ostrowska i Lucyna Majewska. Scenariusz zawierał sporo atrakcji. Zostaliśmy, przez panią doktor Agnieszkę Szczap i naszego kolegę Marka Kurzawę, doktora nauk technicznych (obecnie studiującego filozofię) pasowani na FILOZOFA NIEDOSKONAŁEGO, otrzymując birety i certyfikaty upoważniające do tytułu.

Członkowie Klubu „Cogito” ze sceny rzucili klika filozoficznych myśli z pytaniem o ich autorstwo. Był to rodzaj zabawy edukacyjnej, dzięki której udało się przemycić niektóre treści znane z dzieł filozofów oraz zachęcić słuchaczy do uczestnictwa w zajęciach klubu. Widzowie, którzy udzielili trafnych odpowiedzi, otrzymali efektownie zapakowane upominki, wręczane przez członków Zarządu ZUTW z panią prezes Zofią Banaszak.

Nasz Klub składa się z różnych ciekawych  osobowości. Mamy w gronie kolegę, który od lat potrafi wyrazić swoje widzenie świata za pomocą bardzo ciekawych fotografii, ale także tworząc autorskie kompozycje w zakresie muzyki i tekstu piosenki poetyckiej. Był uczestnikiem festiwalu piosenki studenckiej w Krakowie w roku 1970. To Bogdan Jan Springer, którego recitalu wysłuchaliśmy.

Kwiaty, oklaski, życzenia dopełniały miłego nastroju. Wypełniona sala świadczyła o potrzebie zrozumienia, co może dać człowiekowi filozofia. Niewykluczone, że pojawiła się u niektórych uczestników jubileuszowej gali chęć pogłębienia wiedzy z tej dziedziny. Myślę, że obecnym na tym wieczorze można nadać tytuł „FILOZOFA PRAWIE NIEDOSKONAŁEGO”, a bardziej zainteresowanych zapraszamy do Klubu na zajęcia.

Obsługę imprezy w zakresie dokumentacji fotograficznej, oświetlenia i nagłośnienia oraz transmisji w internecie zapewnili koledzy z Grupy Fotogaficzno-Filmowej “Kwadrat”: Roman Grobarski, Andrzej Josicz, Bolesław Polarczyk.

Wszystkim Obecnym bardzo dziękujemy za wspólną radość wieczoru.

Kierownik Klubu : Jerzy Lewandowski i Barbara Czarnecka

SPISAŁA Halina Maszner

PS. Barbara Konarska napisała krótką refleksję po jubileuszu: Impreza sympatyczna, Bogdan dał świetny recital, podobał mi się też Ryszard Konarski – z taką swadą relacjonujący Wasze zajęcia. Dobry jest!

 

Słowa i muzyka Bogdan Jan Springer

W dzieciństwie to być chciałem filozofem

Bo zawsze miałem dziwne coś do powiedzenia.

powiadano, że głupoty prawię wszędzie

To jak dorosnę i zmądrzeję jakoś będzie.

Nie filozofuj, nie filozofuj…

Gdy już dorosłem, to znów jestem filozofem.

Codziennie twierdzę, że mój świat zmienić trzeba.

Lecz prócz słów chęci brak, czas ucieka,

A z filozofii mej pożytku nadal nie ma.

Nie filozofuj…

Gdy poznasz dzieła Heraklita i Talesa z Miletu

Lub Platona i innego myśliciela

Czytaj Kanta, Condillaka i Darwina

Nie zapomnij o Kandydzie Woltera.

Teraz filozofuj, teraz filozofuj…


W czasie imprezy prowadzona była transmisja online. Została ona zarejestrowana i można ją obejrzeć klikając TUTAJ


Zdjęcia: Bolesław Polarczyk


Zdjęcia: Roman Grobarski