JUBILEUSZ 25-LECIA KLUBU FOTOOKO

0 Comments

  .

7 maja 2019 roku w Sali im. J. Koniusza w Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze Klub Fotograficzny „FOTOOKO” świętował wyjątkowy Jubileusz 25-lat swej twórczej działalności! W atmosferę tego wydarzenia, jeszcze przed oficjalnym otwarciem Gali, wprowadził przegląd fotografii autorstwa Krystyny Filmanowicz. Niezliczone kadry z plenerów, z bycia RAZEM uczestników Klubu z aparatem w ręku i w chwilach relaksu przywołały wspomnienia, obudziły radość, zapaliły iskierki wzruszenia w oczach byłych i aktualnych członków “FOTOOKA”.
  

Zaproszonych gości serdecznie powitali prowadzący jubileuszową Galę – Ewa Kwaśniewicz i Roman Grobarski – aktualni kierownicy Klubu “FOTOOKO” oraz Halina Maszner – słuchaczka ZUTW, przyjazna jego działalności. Roman Grobarski zaprosił na scenę do otwarcia jubileuszowej uroczystości p. prezes Zofię Banaszak. Następnie zaproszono wszystkich byłych kierowników Klubu: Helenę Lebiecką, Barbarę Sawicką, Stefana Szczęsnego, Bolesława Polarczyka i Romana Czarneckiego. To właśnie oni wytyczali kierunki działalności Klubu “FOTOOKO”, dbali o jego spójność i znacząco przyczynili się do jego obecnej dobrej kondycji. Do nich po chwili dołączyli wszyscy pozostali członkowie – byli i obecni.

  
Halina Maszner w swojej krótkiej opowieści o fotografii, zgodnie z główną sentencją wiersza Ewy Kwaśniewicz, stwierdziła, że prawdziwym kreatorem jest promień słoneczny i jego wierna towarzyszka – radość tworzenia! Następnie prowadząca dowcipnie i z przymrużeniem oka opowiedziała o powstaniu pierwszych fotografii, jej szerokim obecnie wykorzystaniu i rosnącym znaczeniu w życiu każdego człowieka.
Historia Klubu opowiedziana przez Ewę Kwaśniewicz (od momentu jego założenia przez zdolnych i chętnych do działania fotoamatorów), to także refleksja, jak z wielką starannością czuwali oni nad rozwojem Klubu, nad jego poziomem działania.  Dzięki aktywności jego członków i wsparciu Zarządu ZUTW, jak grzyby po deszczu, powstawały kolejne wystawy, dokumentujące działalność „FOTOOKO”, ciesząc oko oglądających.
Historię wystaw pokazywały też plakaty rozstawione w Sali. Nad sceną wszyscy mogli podziwiać aktualne od 2014 roku interesujące logo Klubu autorstwa Pawła Janczaruka, któremu wielu członków zawdzięcza dużo lepsze od przeciętnych umiejętności fotografowania.
Z należnym szacunkiem Ewa Kwaśniewicz wymieniła nazwiska tych, których już nie ma pośród nas, a którzy swoją obecnością i dzieleniem wspólnej pasji, zapisali się złotymi literami w kronice Klubu, m.in. Kazimierz Nowik, Zbigniew Rajche, Barbara Konarska.

  
Po tym wystąpieniu głos oddano gościom i przyjaciołom Klubu „FOTOOKO”. W imieniu Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego p. Zygmunt Stabrowski wręczył kierownictwu Klubu Złoty Medal Zasługi za wieloletni twórczy dorobek artystyczny, służący dobru mieszkańców naszego miasta. Jego zdaniem, warto zatrzymać się na chwilę, żeby pochylić się nad fotografiami i zadumać nad ich przekazem.   
Następnie głos zabrał Paweł Janczaruk, który oprócz serdecznych gratulacji przypomniał, że fotografia nie tylko dokumentuje otaczającą nas rzeczywistość, ale zatrzymuje pamięć o pięknych chwilach w życiu każdego z nas. Tutaj tkwi największa wartość fotografii.

  

Szerokim strumieniem popłynęły gratulacje! Pani Prezes ZUTW Zofia Banaszak w imieniu całego Zarządu złożyła wyrazy uznania za twórcze zaangażowanie Klubu Fotograficznego “FOTOOKO” w artystyczne życie Uniwersytetu. Życzyła wszystkim fotografującym spotkania tej najlepszej chwili, właściwego miejsca, dobrego kadru i światła do pracy z aparatem. Wartość każdej zatrzymanej chwili jest bezcenna, wszak ona już nigdy nie powróci… Długoletni prezes “FOTOOKA” Bolesław Polarczyk swoje życzenia przekazał dowcipnie, śpiewająco, razem z małżonką Mirosławą Branicką-Polarczyk, za co oboje otrzymali gromkie brawa. Serdeczne i miłe życzenia złożyła też dr Krystyna Walińska – kierownik Centrum Przyrodniczego, z którym Klub współpracuje.
  
  
Nastąpiła oczekiwana przez wszystkich część artystyczna! Występujący składali Jubilatom gratulacje, tak, jak potrafili najpiękniej! W romantyczny nastrój wieczoru wprowadził nas Zbigniew Banaszak, wykonując trzy urokliwe piosenki z dawnych lat – dwie solo, jedną w duecie z Mirosławą Branicką-Polarczyk. Zespół Teatru Tańca Con Passione pogratulował energetycznym tańcem, członkowie Śpiewnika Uniwersyteckiego – uroczymi piosenkami, a Bożena Rudkiewicz zabawną wersją “Królewny Śnieżki”.

  
  
Uroczystość zamknęła prezes Zofia Banaszak podziękowaniem za piękne zorganizowanie Jubileuszowej Gali i zaprosiła wszystkich na okolicznościowy tort, którego fundatorem był Prezydent Miasta Janusz Kubicki.
  
Członkowie Klubu Fotograficznego “FOTOOKO” serdecznie dziękują za liczne przybycie na jubileuszową uroczystość słuchaczom ZUTW, zaproszonym gościom oraz członkom rodzin, Halinie Maszner za pomoc w prowadzeniu imprezy, Klubowi Fotograficzno-Filmowemu “Kwadrat” za obsługę medialną, zespołom artystycznym za uświetnienie imprezy swoimi występami.
Tekst: Małgorzata Turzańska  

Od Prezydenta Miasta Zielona Góra dla Klubu Fotograficznego FOTOOKO:
.     
  

Zdjęcia: Krystyna Filmanowicz

Zdjęcia: Janina Komorowska

Zdjęcia: Andrzej Kozak

Zdjęcia: Bolesław Polarczyk

Zdjęcia: Bogumiła Hyla-Dąbek

Wideo: Krzysztof Subocz

Pokaz slajdów: Krystyna Filmanowicz