Za kulisami. Kabaret Monte Verde ZUTW w obiektywie R.Czarneckiego.

0 Comments

Roman Czarnecki to wieloletni słuchacz ZUTW, o którym mówi się, że to człowiek wielu pasji i nie spożytej aktywności. Znamy go jako pomysłodawcę i realizatora wielu cennych inicjatyw w dziedzinie kultury, a 10 grudnia 2019 r. dał się poznać jako bystry obserwator pracy i zakulisowego życia kabaretu, którego sam był wieloletnim uczestnikiem.

Właśnie tego dnia w holu WiMBP im.C.Norwida odbył się wernisaż wystawy fotograficznej zatytułowanej „ZA KULISAMI. KABARET MONTE VERDE ZIELONOGÓRSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W OBIEKTYWIE ROMANA CZARNECKIEGO”. Nie ulega wątpliwości, że to był ukłon autora tego wernisażu z okazji 25-lecia działalności tej formacji, która nieustannie dostarcza wszystkim wiele radości.

Do otwarcia uroczystości zaproszona została dyr Anna Polus, która serdecznie przywitała gości, tłumnie wypełniających przestrzeń bibliotecznego holu. Szczególnie serdecznie wyróżniła ważnych bohaterów tej wystawy- członków kabaretu Monte Verde oraz przedstawiła zebranym zespół wokalno-muzyczny, który swym występem uświetnił uroczystość.

Autor wystawy – Roman Czarnecki w swej wypowiedzi podkreślił, że jest ciągle pełen podziwu dla ogromu pracy i talentu swych przyjaciół z kabaretu.To ludzie, którzy grają z pasją, bawią innych i sami czerpią ze swej działalności wiele satysfakcji. Takim podejściem budzą jego ogromny szacunek. Po spektaklu wybrzmią oklaski, kurtyna opadnie i trzeba było zastanowić się nad ocaleniem tych wyjątkowych chwil przed zapomnieniem…I tak narodził się pomysł fotografowania tego, co działo się na scenie i za kulisami. Dziś, podkreślił autor, będzie okazja nie tylko obejrzeć proces twórczy uczestników zespołu, ale jeszcze raz zobaczyć tych, których już nie ma pośród nas, a jednak to oni nadali kształt artystyczny tej formacji.

Zanim kurator wystawy Gracjan Grześkiewicz zaprosił wszystkich do oglądania wystawy i poczęstunku, szeroką rzeką popłynęły gratulacje i życzenia.

Prezydent Zielonej Góry – Janusz Kubicki uroczyście wręczył R.Czarneckiemu Złoty Medal za zasługi dla miasta, jako że autor wystawy był zawsze tam, gdzie trzeba było działać i gdzie byli ludzie, potrzebujący pomocy. Prezes ZUTW Zofia Banaszak jeszcze raz pogratulowała całemu zespołowi Monte Verde z okazji ich Jubileuszu, doceniła też trud organizatora aktualnej wystawy, dokumentującej wysiłek twórczy uczestników kabaretu. Przewodnicząca klubu „Fotooko” Ewa Kwaśniewicz dołączyła swój głos do gratulacji w imieniu wszystkich koleżanek i kolegów grupy fotograficznej, w pracach której aktywnie uczestniczy bohater wieczoru. Podczas gdy kolejni goście składali gratulacje, pozostali z wielką przyjemnością oglądali sceny i scenki z zakulisowego życia jubilatów. Furorę robiły kolorowe peruki pewnej uśmiechniętej artystki, która z poświęceniem, bo na klęczkach, trzymała tekst przed „chłopcem z gitarą”, kto wie, czy figlarka nie nuciła mu dalszych wersów słynnej piosenki Karin Stanek…

Drugą część wystawy pod tym samym tytułem można oglądać od 12 grudnia do 11 stycznia w Filli nr 1 WiMBP przy ul.Ptasiej 32 w Zielonej Górze.

Opr. Małgorzata Turzańska

Zdjęcia Elżbieta Subocz

Zdjęcia Krzysztof Subocz

Zdjęcia: Bogdan Springer

Wideo: Krzysztof Subocz