Kategorie gramatyczne czasownika w tekście prawnym. Analiza porównawcza na przykładzie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w językach angielskim, niemieckim, niderlandzkim, polskim

0 Comments

Pani Patrycja Montusiewicz została zaproszona do przeprowadzenia dla słuchaczy Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz zainteresowanych cyklu wykładów z językoznawstwa. Będzie to cykl odczytów popularnonaukowych w celu upowszechnienia wyników badań prowadzonych w ramach rozpoczętego doktoratu oraz programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego mgr Patrycji Montusiewicz.

Kim jest Patrycja Montusiewicz ?
Jestem zielonogórzanką.
Absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku filologia niderlandzka (1998) oraz na kierunku filologia germańska (2000).
W latach 1998 – 2002 byłam doktorantką na Wydziale Nauk Społecznych w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Temat roboczy dysertacji brzmiał “Ekonomiczna Unia Benelux jako przykład dla Grupy Wyszehradzkiej”.
W roku 2000 otrzymałam stypendium rządowe Wspólnoty Flamandzkiej w siedzibie Generalnego Sekretariatu Ekonomicznej Unii Benelux w Brukseli. W tym samym czasie zostałam zatrudniona przez MSZ w Konsulacie Generalnym RP w Brukseli. W ramach 7-letniej pracy w służbie dyplomatyczno-konsularnej w Belgii uczestniczyłam w spotkaniach Konsulatu, Ambasady, jeszcze wtedy Stałego Przedstawicielstwa oraz NATO. Brałam czynny udział w organizacji przygotowań jak i w samym przystąpieniu Polski do UE. Byłam również stypendystką Komisji Europejskiej w jednostce dla tłumaczy konferencyjnych w Brukseli oraz stypendystką Parlamentu Europejskiego w Wyższej Szkole dla Tłumaczy Konferencyjnych w Antwerpii.
Od października 2019 r. jestem doktorantką Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Moim promotorem jest prof. M. Kotin. Temat dysertacji brzmi: „Kategorie gramatyczne czasownika w tekście prawnym. Analiza porównawcza na przykładzie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w językach angielskim, niemieckim, niderlandzkim, polskim”. W prowadzonych badaniach szczególną uwagę poświęcam zjawisku konwergencji kategorialnej czyli interakcji funkcjonalnej jednostek językowych należących formalnie do różnych domen systemu czasownikowego.

PROPOZYCJA cyklu 6 odczytów popularnonaukowych, do wysłuchania których serdecznie Państwa zapraszamy w kolejnych odsłonach filmowych.

  1. Wprowadzenie – prezentacja własnej osoby, tematyki cyklu odczytów oraz przejście do właściwego odczytu popularnonaukowego w celu upowszechniania prowadzonych badań. Tytuł “Kategorie gramatyczne czasownika w tekście prawnym. Analiza porównawcza na przykładzie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w językach angielskim, niemieckim, niderlandzkim, polskim”.
    2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka jako korpus badawczy w dyscyplinie językoznawstwo.
  2. Co kryje w sobie tekst prawny? Powszechna Deklaracja Praw Człowieka a genologia tekstowa.
  3. Języki słowiańskie i germańskie. Pochodzenie, podobieństwa i różnice.
  4. Noam Chomsky – wybitny lingwista i twórca gramatyki generatywnej. Przybliżenie sylwetki i teorii.
  5. Ekonomiczne i społeczne aspekty działalności naukowej. Posumowanie cyklu.