NASZE 30 – LECIE

0 Comments

NAUGURACJA OBCHODÓW 30 – LECIA ZIELONOGÓRSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKUoraz zakończenia roku akademickiego 2020/2021 odbyła się 17 czerwca 2021 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece im. C. Norwida w Sali im. Janusza Koniusza.

Zainaugurowaliśmy obchody ph. „NASZE 30 – LECIE”.

Dlaczego 17 czerwca?

17 czerwca 1992 roku Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego Wydział I Cywilny w Zielonej Górze po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zielonej Górze dokonał o wpisu do rejestru stowarzyszeń. Od 26 stycznia 1995 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane pod nazwą Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Szanowni Państwo – 30 lat w życiu każdego z nas, naszych rodzin, naszej pracy i kariery naukowej, zawodowej, samorządowej oraz w działaniu naszego Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, to …? Prosimy o wewnętrzną refleksję, o przemyślenia i przekazanie Waszych rozważań w dowolnej formie na adres ZUTW. Wykorzystamy je w naszym piśmie INSPIRACJE.

Szanowni Państwo

nadchodzący rok akademicki 2021/2022 dla ZUTW będzie czasem nie tylko wspomnień, podsumowań, podziękowań, rozmów ze słuchaczami, wykładowcami, naszymi partnerami i samorządowcami, będzie to czas na zorganizowanie konferencji, seminariów, wykładów, paneli i debat, czas wyjazdów, plenerów, warsztatów i wielu innych.

Będziemy wspólnie planować realizację nowych pomysłów, będziemy współpracować z lokalnymi mediami i ich redaktorami.

Przy tej okazji dziękujemy za zgodę za przyjęcie patronatu medialnego nad obchodami jubileuszu 30-LECIA ZUTW Akademickiemu Radiu INDEX.

Wydarzeniu towarzyszyła piękna profesjonalna wystawa fotograficzna naszych słuchaczy w łączniku Biblioteki, która mogła powstać dzięki uczestnictwu w polsko – niemieckim projekcie transgranicznym pn. „Przyrodnicza edukacja w zakresie zoologii i botaniki w Cottbus i Zielonej Górze”. Projekt ten został zrealizowany w partnerstwie pomiędzy Miastem Cottbus, Miastem Zielona Góra oraz Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury. Jego celem było wzmocnienie transgranicznych kompetencji w zakresie kształcenia ustawicznego, a to jeden z głównych celów naszego Uniwersytetu.

Wydarzeniem była możliwość uczestniczenia tuż po inauguracji w spotkaniu z Profesorem Zbigniewem Izdebskim, znanym nam z niezapomnianych wykładów, spotkań i rozmów z naszymi słuchaczami. Spotkaniem z Profesorem Szanowni Państwo, Drodzy słuchacze ZUTW zakończyliśmy rok akademicki 2020/2021 naszego Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Naszą inaugurację obchodów 30 – LECIA ZUTW i zakończenia roku akademickiego uczciliśmy po spotkaniu degustacją okolicznościowego TORTU JUBILEUSZOWEGO ufundowanego przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego. Dziękujemy za tort, ale także i za i róże dla pań.

Uroczystość zaszczycili:

MIROSŁAWA DULAT – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, która reprezentowała

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA – ELŻBIETĘ ANNĘ POLAK

PREZYDENT MIASTA – JANUSZ KUBICKI

PROF. ZBIGNIEW IZDEBSKI z MAŁŻONKĄ

PROF. CZESŁAW GRABOWSKI – DYREKTOR FZ

DYREKTOR WiMBP – dr ANDRZEJ BUCK

DYREKTOR MZL – LESZEK KANIA

DYREKTOR ZOK – AGATA MIEDZIŃSKA

KIER. CENTRUM PRZYRODNICZEGO – dr KRYSTYNA WALIŃSKA

REDAKTOR AKADEMICKIEGO RADIA INDEX – KAJA ROSTKOWSKA – BISZCZANIK

SŁUCHACZE ZUTW zgromadzeni na sali.

Dziękujemy DYR. BIBLIOTEKI dr. Andrzejowi Buckowi i Pracownikom za pomoc w organizacji wydarzenia. Dziękuję Zarządowi i słuchaczom, którzy obsługiwali uroczystość.

INAUGURACJĘ OBCHODÓW 30 – LECIA ZIELONOGÓRSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU UWAŻAMY ZA OTWARTĄ.

Uroczystość prowadzili: Zofia Banaszak i Aleksander Jakubowski

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i zarejestrowanego filmu na FB z inauguracji

        I    
 
 

Wydarzenie opisuje PORTAL UNIWERSYTECKI WZIELONEJ.PLKLIKNIJ

Filmy You Tube

Zdjęcia

Zdjęcia: Krystyna Filmanowicz
Zdjęcia: Krzysztof Subocz
Zdjęcia: Kazimierz Błaszyński
Zdjęcia: Bolesław Polarczyk