Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów

0 Comments

21 czerwca 2021 roku grupa studentów z Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięła udział wzięła udział w projekcie „Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów”. Wyjazd studyjny do Cottbus/ Chóśebuz odbył się w ramach projektu INTERREG VA.

Partnerzy projektu: Miasto Zielona Góra i Miasto Cottbus/Chóśebuz

CEL PROJEKTU: Rozbudowa sieci i wzmocnienie współpracy pomiędzy gminami, instytucjami na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów miast partnerskich Zielonej Góry i Cottbus/Chóśebuz w zakresie rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych oraz seniorów. Udział w spotkaniu wzięli, m.in. członkowie ZUTW oraz Deutsch-Polnischer Verein Cottbus e.V. (Stowarzyszenia Polsko-Niemieckiego w Cottbus).

Celem wyjazdu było:  poznanie organizacji partnerskich i warunków ich pracy, wymiana doświadczeń, pogłębianie istniejących kontaktów, zwiedzenie miasta Cottbus/Chóśebuz.

W spotkaniu udział wzięli:

Organizatorzy:

 • Normen Franzke Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz (Urząd Miasta CB), Pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych i seniorów
 • Ewa Malys Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz (Urząd Miasta CB), Punkt Kontaktowy Miast Partnerskich Cottbus-Zielona Góra
 • Tino Pohl Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz (Urząd Miasta CB), Praktykant

Referent: Prof. Andreas Wien, BTU Cottbus-Senftenberg

Przedstawiciele Stowarzyszenia Polsko-Niemieckiego w Cottbus:

 • Heinrich Dierkes, członek Zarządu Stowarzyszenia Polsko-Niemieckiego w Cottbus
 • Helmut Adam, członek Zarządu Stowarzyszenia Polsko-Niemieckiego w Cottbus, Pełnomocnik ds. seniorów
 • Monika Adam, członek Stowarzyszenia Polsko-Niemieckiego w Cottbus
 • Henryk Latacz , członek Stowarzyszenia Polsko-Niemieckiego w Cottbus (oprowadzał Was po mieście)
 • Dieter Schuster, członek Stowarzyszenia Polsko-Niemieckiego w Cottbus
 • grupa 21 studentów z ZUTW
 • Organizatorem spotkania był Urząd Miasta Cottbus reprezentowany przez panią Ewę Małys
 • Punkt Kontaktowy Miast Partnerskich Cottbus i Zielona Góra, pan Timo Pohl
 • oraz pan Normen Franzke– pełnomocnik ds. niepełnosprawnych i seniorów.
 • W ramach spotkania wysłuchaliśmy wykładu Profesora Wien BTU Cottbus-Senfeberg pt.”Bezpiecznie pod względem prawnym w internecie”.

Po ciekawym wykładzie i dyskusji , a także po informacji na temat działań na rzecz seniorów i niepełnosprawnych oraz smacznym obiedzie pan Henryk Latacz zabrał nas na zwiedzanie miasta Cottbus, m.in. śladami Bolesława Chrobrego.

Dziękujemy za spotkanie i udział w projekcie

Opr. Halina Jakubowska – słuchaczka ZUTW

Projekt ten współfinansowany jest w 85% ze środków Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020.

Zdjęcia: Elżbieta Subocz
Zdjęcia: Krzysztof Subocz
Zdjęcia: Bolesław Polarczyk