SPOTKANIE SŁUCHACZY KLUBU “KWADRAT”

0 Comments

Słuchacze ZUTW z radością uczestniczą w spotkaniach, na które pozwala zniesienie rygorystycznych obostrzeń pandemicznych. Klub KWADRAT to jeden z trzech, najmłodszy klub, którego słuchacze zajmują się fotografowaniem i filmowaniem. Zadaniem klubu KWADRAT jest też rejestrowanie wszystkich ważniejszych wydarzeń w naszym uniwersytecie. Klub założył i z powodzeniem prowadzi Bolesław Polarczyk.

Dzisiejsze – 28.06.2021- spotkanie kończyło trudny i smutny dla działalności klubu, jak i całego uniwersytetu, rok akademicki 2020/2021, ale jego słuchacze z nadzieją oczekują po wakacjach kolejnego, ważnego, bo jubileuszowego roku. Spotkanie z panią prezes Zofią Banaszak pozwoliło nakreślić ogólny plan działań słuchaczy KWADRATU od września 2021. Na szczegółowy przyjdzie jeszcze czas.

Spotkanie zakończyło się w kawiarni “Karpicko” przy kawie, lodach i cieście. Do zobaczeniu w nowym roku akademickim.

Zdjęcia: Kazimierz Błaszyński
Zdjęcia: Roman Grobarski