Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja na terenie Miasta Zielona Góra

0 Comments

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja
na terenie Miasta Zielona Góra

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. na terenie Miasta Zielona Góra funkcjonuje 6 punktów, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacja.

Komu przysługuje nieodpłatne wsparcie

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacja przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnych świadczeń, składa w powyższym zakresie stosowne oświadczenie.

Jak skorzystać ze wsparcia

Szczegółowe informacje na temat działania punktów oraz zapisy na porady

– pod numerem telefonu 68 456 48 34 – w dni robocze w godz.: 7.30-15.00

– za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres: pomocprawna@um.zielona-gora.pl

Ważne! Poradnictwo świadczone jest przez prawników oraz doradców obywatelskich w formie bezpośrednich porad w punktach zlokalizowanych w Zielonej Górze, jednakże w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Obowiązują zapisy!

Zawsze aktualne informacje w tym zakresie można uzyskać pod nr telefonu (68) 456 48 34 oraz na stronie https://edukacja-prawna.info.pl/zielona-gora/

Lokalizacja i godziny otwarcia punktów

1. Zielona Góra, ul. Dąbrowskiego 41 (Budynek Urzędu Miasta)

poniedziałek- piątek: 7.30-11.30; 13:00-17:00 (pok. 212)

poniedziałek – piątek: 9.00-13.00; 14.30-18.30 (pok. 410)

poniedziałek- piątek: 8.00-12.00; 13:30-17:30 (pok. 310)

W dni ustawowo wolne od pracy (w tym w święta państwowe) punkty są nieczynne.
Na poradę należy zabrać ze sobą całą posiadaną dokumentację w sprawie.

Dodatkowy dyżur telefoniczny prawnika/doradcy obywatelskiego:

– nr tel. 515 856 516 w każdy wtorek w godzinach od 12.00 do 14.00

Bezpłatne porady korespondencyjne:

  • e-mailowo – na adres: porady@civis-sum.org.pl
  • listownie –   na adres Biuro Porad Obywatelskich, al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra

     

  • Ważne! W przypadku porad listownych prosimy nie przesyłać oryginałów dokumentów – wystarczy kopia. Czas oczekiwania na odpowiedź – ok 14 dni

Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Miasto Zielona Góra na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego “Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego” realizowanego na podstawie oferty pod tytułem:Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie miasta Zielona Góra w 2021 r.

 

  Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Szczegółowe informacje:    https://edukacja-prawna.info.pl/zielona-gora/