WYCIECZKA EDUKACYJNA DO ŁĘKNICY

0 Comments

W sobotę, 2 października, członkowie klubu geologicznego, klubu ciekawi świata oraz sympatycy wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Geoparku Łuk Mużakowa , który od 2015 roku posiada tytuł Światowy Geopark UNESCO. Łuk Mużakowa jest strukturą geologiczną,- moreną, wyróżniającą się łukowatym kształtem a utworzona została w czasie zlodowaceń kontynentalnych. W obrębie tej struktury zaburzeniom lodowcowym uległy pokłady węgli brunatnych, które zostały wyciśnięte ku powierzchni. Pozostałością po eksploatacji złóż węgla brunatnego metodą głębinową i odkrywkową jest tzw. Pojezierze antropogeniczne, które tworzą liczne, wypełnione wodą niecki, znajdujące się nad dawnymi wyrobiskami kopalni podziemnej oraz odkrywkowej. Zbiorniki te wypełnione są kwaśnymi wodami kopalnianymi, których kolor zależy od zawartości minerałów siarczkowych żelaza. Ścieszka geoturystyczna prowadzi między zbiornikami pokopalnianymi do wieży widokowej, skąd można podziwiać największy zbiornik, od swojego kształtu zwany Afryka, oraz liczne formy wietrzeniowe piasków i iłów zebranych znad złóż węgla. Wycieczka się udała, pogoda dopisała, dobry humor też.

E. Dąbrowska-Żurawik

Zdjęcia: Teresa Kaczmarek