Szkolenie „Akademia Lidera Organizacji Seniorskiej” w Krakowie

0 Comments

W dniach 5-9 października 2021r. słuchacze ZUTW w Zielonej Górze wzięli udział w szkoleniu pt. “Akademia Lidera Organizacji Seniorskiej”. Było ono realizowane  w ramach “Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą w Nowym Sączu.

Szkolenie odbyło się w Hotelu Krakus w Krakowie.

Obejmowało ono zagadnienia związane z funkcjonowaniem pozarządowych organizacji w tym: uniwersytetów trzeciego wieku. Poruszone zostały tematy dotyczące procesu tworzenia prawa, powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, w tym aktów prawnych i dokumentów strategicznych dotyczących seniorów i problematyki senioralnej. Jednym z zagadnień była również ochrona danych osobowych, jak i również pewne aspekty księgowe w stowarzyszeniach.

Prowadzący bardzo profesjonalnie i jednocześnie przystępnie przekazali wiedzę z poszczególnych zagadnień.

Było ono
Zdjęcia: Elżbieta Subocz