INAUGURACJA ROKU 2021/2022

0 Comments

19.10.2021roku w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022. Gaudeamus Igitur zabrzmiał po raz 30. i zapoczątkował też obchody 30-lecia Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na uroczystość przybyli słuchacze, dla których inauguracja to wielkie święto i chcieli zaakcentować swoją przynależność do uniwersyteckiej społeczności oraz wielu znamienitych gości.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego, wykonaniu przez chór “MODERATO” hymnu państwowego i Gaude Mater Polonia, gości powitała Zofia Banaszak – prezes ZUTW razem ze słuchaczem Aleksandrem Jakubowskim. Następnie w swoim wystąpieniu pani prezes ze wzruszeniem wspominała pierwszą inaugurację roku akademickiego 1992/1993 – 2 września 1992 roku w Lubuskim Teatrze oraz pierwszy wykład prof. dra. hab. Kazimierza Obuchowskiego, wybitnego polskiego psychologa nt. „Rozwój człowieka i sens życia”. Omówiła rolę, jaką 30-letni uniwersytet pełni dla zielonogórskich seniorów. Dziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do jego rozwoju. Zapowiedziała, że nadchodzący rok akademicki 2021/2022 poza proponowanymi, jak zawsze, zajęciami w grupach, klubach, poza wykładami, zdominuje hasło: „NASZE 30–LECIE”. Dla ZUTW będzie czasem nie tylko wspomnień, podsumowań, podziękowań, rozmów ze słuchaczami, wykładowcami, naszymi partnerami i samorządowcami, będzie to czas na zorganizowanie konferencji, seminariów, wykładów, paneli i debat, czas wyjazdów, plenerów, warsztatów i wielu innych.

Immatrykulację słuchaczy I roku poprowadziła Elżbieta Józefowicz – wiceprezes ZUTW. Kolejny występ chóru “MODERATO” to wykonanie Gaudeamus igitur i Breve regnum, a zaraz po nim głos zabierali zaproszeni goście. Wszyscy gratulowali uniwersytetowi jubileuszowej inauguracji i składali na ręce prezes Zofii Banaszak podziękowania. Podziękowali za Jej trud i pracę też przybyli do auli słuchacze śpiewając “Sto lat”. Szczególną nagrodą, bo czekiem na 30 tysięcy złotych, uhonorował jubileusz ZUTW Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki, zapewniając o swoim poparciu i pomocy uniwersytetowi.

W imieniu słuchaczy głos zabrała Grażyna Miłkowska, która w swoim wystąpieniu zacytowała słowa, jakie wypowiedział Henry Ford: “Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę pozostaje młody”. Słuchacze ZUTW na pewno mogą czuć się młodo.

Wykład profesora Czesława Grabowskiego “Artysta i jego świat” to była prawdziwa gratka. Ciekawy, mądry, dowcipny spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy i gości. Suitę na trzy wiolonczele, skomponowaną przez tego artystę i podarowaną naszemu uniwersytetowi z okazji XXX-lecia, wykonało Trio wiolonczelowe “GRABOWSKI” zaspakajając najbardziej wybredne, muzyczne gusty. Na zakończenie chór i zebrani na sali wykonali Odę do radości – hymn Unii Europejskiej i wyprowadzono poczet sztandarowy.

Zdjęcia: Bogumiła Hyla-Dąbek
Zdjęcia: Krystyna Filmanowicz
Zdjęcia: Elżbieta Subocz
Zdjęcia: Krzysztof Subocz

Była to podniosła i bardzo elegancka uroczystość. Druga jej część odbyła się przy kawie, ogromnym, dla wszystkich, torcie i lampce szampana.

Zdjęcia: Bogumiła Hyla-Dąbek
Zdjęcia: Elżbieta Subocz
Zdjęcia: Krzysztof Subocz

Listy gratulacyjne

Zdjęcia: Krystyna Filmanowicz