ZIELONOGÓRSKIE ZADUSZKI

0 Comments

Chętni Słuchacze Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 4 listopada 2021 roku wzięli udział w Zielonogórskich Zaduszkach. To już tradycja, że nasze muzeum – Muzeum Ziemi Lubuskiej organizuje wieczór wspomnień, na którym wspomina się znanych zielonogórzan, których pożegnaliśmy w minionym roku. To były już czternaste muzealne Zaduszki.

W tym roku wspominano Bronisława Bugiela – fotoreportera “Gazety Lubuskiej”, fotografa, dokumentalistę najważniejszych wydarzeń w regionie w latach 1955-1990,  Stefana Dąbrowskiego – historyka, byłego dyrektora Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, wykładowcę akademickiego, ks. bp. dr. Adama Dyczkowskiego – ordynariusza diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w latach 1993-2007 oraz Jolantę Fedak – działaczkę polityczną, minister pracy i polityki społecznej (2007–2011), posłankę na Sejm IX kadencji). Oni wszyscy, swoimi dokonaniami wpisali się na trwałe w historię winnego grodu.

To był piękny wieczór przy okolicznościowym, ładnym wystroju sali, wspaniałej muzyce, pozwalający przybyłym do muzeum bliżej poznać ludzi, których nie ma już wśród nas, ale zasłużyli sobie, żeby o nich nie zapominać. Sylwetki zasłużonych zielonogórzan przypominali: Tadeusz Palto, dr Stanisław Kowalski, ks. dr hab. Robert Kufel i prof. dr hab. Czesław Osękowski, oraz Łukasz Porycki. Spotkanie moderowała dr Izabela Korniluk.

Wieczorowi wspomnień, towarzyszyły emocje, wzruszenie, ale nie był pozbawiony też humorystycznych momentów. Wspominający osoby będące bohaterami wieczoru, opowiadali o Ich życiu, pracy, kontaktach z Nimi, przyjaźniach, a te obfitowały w wiele wesołych, a nawet śmiesznych sytuacji. Rodziny wspominanych zielonogórzan wyraziły dyrektorowi muzeum – Leszkowe Kani podziękowania za zorganizowane Zaduszki. Dzięki nim, mimo smutku żałoby, i na ich twarzach pojawił się uśmiech.

Zdjęcia: B. Hyla-Dąbek