Konferencja w sprawie przyszłości Europy

0 Comments

Konferencja w sprawie przyszłości Europy

W dniu 4 listopada 2021 zaproszono nas na polsko-niemiecki dialog obywatelski w ramach ogólnoeuropejskiej „Konferencji w sprawie przyszłości Europy”. Spotkanie odbywało się w Starej Farbiarni w Guben. Organizatorem spotkania był Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr, Land Brandenburg Ministerium der Finanzen und für Europa i Europe Direct Guben.
Stronę niemiecką reprezentowali m.in. Carsten Jacob – dyrektor niemieckiego biura Euroregionu, Fred Mahro – Burmistrz Miasta Guben, Jobst-Hinrich Ubbelohde – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia, Helmut Scholz – członek Parlamentu Europejskiego i Maja Wilstein – poseł do Bundestagu. Konferencję prowadził Pan Sebastiam Schiller.
Stronę polską reprezentowali m.in. Czesław Fiedorowicz – Prezes Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”, Marek Cebula – Burmistrz Krosna Odrz., Bartłomiej Bartczak – Burmistrz Gubina, Barbara Krzeszewska-Zmyślony – z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku na konferencji reprezentowały: Elżbieta Józefowicz, Barbara Miller, Bożenna Strączyńska, Teresa Błaszyńska.
Konferencja umożliwiała udział w dyskusji w sprawie przyszłości Europy oraz wymianę poglądów z przedstawicielami polityki i administracji.
Temat dyskusji skupiał się wokół pytań: jak powinna wyglądać Europa przyszłości i jakie są konkretne propozycje dla Unii Europejskiej, jak wygląda współpraca i jakość życia na pograniczu oraz o zrównoważonym rozwoju obszarów przygranicznych.
Przy zachowaniu dystansu społecznego i reżimu sanitarnego, praca i dyskusje odbywały się w dwóch grupach tematycznych. Uczestnicy jednego zespołu skupili się na potencjalnych możliwościach „zrównoważonego rozwoju”. W dyskusjach tej grupy reprezentowały nas Panie Barbara Krzeszewska-Zmyślony i Bożenna Strączyńska.
Poruszano m.in. tematy:

 • transfer nauki i technologii,
 • wspólne plany inwestycyjne w regionach przygranicznych,
 • uruchamianie trwałych połączeń komunikacyjnych między sąsiadującymi regionami,
 • rozwiązywanie problemów transgranicznych związanych z ekologią,
 • respektowanie w korytarzu przygranicznym jednolitego prawa obowiązującego po obu stronach granicy.
  Drugi zespół zajął się poszukiwaniem rozwiązań w obszarze „integracji społecznej i jakości życia”.
  Tematem rozmów były m.in.:
 • wprowadzenie nauki języka sąsiada w przedszkolach, szkołach (tzw. klasy, grupy dwujęzyczne),
 • zniesienie bariery językowej w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich,
 • organizowanie wspólnych spotkań zarówno młodzieży jak i osób starszych w tym seniorów,
 • tworzenie zachęt poprzez współfinansowanie wspólnych imprez i małych projektów,
 • transgraniczna pomoc w służbie zdrowia,
 • dostępność opieki zdrowotnej dla mieszkańców obszarów przygranicznych (np. w Gubinie nie ma szpitala, a kilka kilometrów za granicą w Guben jest dobrze wyposażony szpital. Z powodu braku uregulowań w systemach rozliczeniowych pomiędzy funduszami zdrowia obu państw, mieszkańcy Gubina nie mogą korzystać z refundowanego lecznictwa),
 • organizacja np. wspólnej ligi sportowej dla młodzieży obszarów przygranicznych,
 • dostosowanie połączeń komunikacyjnych do potrzeb mieszkańców obu miast przygranicznych itd.
  Część tematów o których dyskutowano obecnie realizowana jest małymi krokami. Wymaga to jednak większego zaangażowania ze strony choćby europarlamentarzystów i większych nakładów finansowych. Dużą rolę w integracji społeczności przygranicznej odgrywa Euroregion.
  Spotkanie zakończyło się podsumowaniem pracy obu zespołów.
  Teresa Błaszyńska
Zdjęcia: Elżbieta Józefowicz