Wykład księdza Juliana Hojniaka z Parafii Greckokatolickiej w Zielonej Górze

0 Comments

Uczestniczyliśmy z panią Agnieszką Szczap – doktorem nauk filozoficznych w wykładzie, który poprowadził w cerkwi ksiądz Julian Hojniak – proboszcz Parafii Greckokatolickiej. W świątyni w otoczeniu obrazów na szkle malowanych, niezwykłych ikon słuchaliśmy bardzo ciekawego wykładu o historii, zwyczajach, ważności symboli o ciekawostkach (np. tu śpiewa się bez używania instrumentów muzycznych, jedyną muzyką są głosy chórzystów).

W wykładzie prowadzonym spokojnym, serdecznym językiem pastora Juliana Hojniaka słyszało się akcent szukania tego co wspólne w różnych wyznaniach – nie tego co dzieli. Można by jako przesłanie wykładu przytoczyć słowa księdza

Można się różnić, ale nie być wrogiem”

Parafia Greckokatolicka w Zielonej Górze istnieje ponad 50 lat. Ksiądz Julian jest autorem zbioru informacji znajdującego się w WiMBP pt ”Jubileusz 50-lecia Parafii Greckokatolickiej w Zielonej Górze”

Bardzo dziękujemy za ciekawy wykład i mamy nadzieję na następne spotkania.

Spisała Halina Maszner

Zdjęcia: Bogdan Jan Springer