INSPIRACJE TO NASZE CZASOPISMO

0 Comments

Słuchaczom Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku towarzyszy od lat czasopismo pt. “Inspiracje”. W ciągu 30. lat działalności uniwersytetu “Inspiracje” przechodziły swoją małą rewolucję. Zmieniała się forma, częstotliwość, skład redakcji papierowego wydania. Od skromnej – w formie gazetki – doczekaliśmy się znacznie ponad stustronicowego wydania “Inspiracji”, cieszącego oko zawsze ładną, kolorową okładką i ciekawą treścią uzupełnioną fotografiami naszych słuchaczy. Czasopismo ZUTW zawsze opisuje uniwersyteckie sprawy, wydarzenia, promuje działalność, pasje i twórczość słuchaczy, ale nie tylko. Seniorzy, słuchacze ZUTW, to ludzie światli o różnych zainteresowaniach, chcący pogłębiać swoją wiedzę, co na pewno “Inspiracje” im gwarantują, zapewniając ciekawą lekturę na nie jeden długi wieczór.

Od roku 2018, po odejściu Barbary Konarskiej, o której nigdy nie zapominamy i doceniamy jej pracę redaktora naczelnego, “Inspiracje” ukazują się dwa razy w roku, a pismo redagują: Eugeniusz Kurzawa- redaktor naczelny, Zofia Banaszak, Alicja Błażyńska, Bogumiła Hyla-Dąbek, Danuta Kuleszyńska, Ewa Kwaśniewicz, Grażyna Miłkowska, Barbara Nau – sekretarz redakcji, Bolesław Polarczyk, Małgorzata Turzańska. W ostatnim czasie do redakcji dołączyła Jolanta Kostecka. Redaktor naczelny pozyskuje też dobre, ciekawe materiały od ludzi spoza redakcji, które wzbogacają dany numer o warte przeczytania treści. Projekt okładki pochodzi od zespołu redakcyjnego, ale końcowym projektem graficznym i składem zajmuje się firma Graf Media. “Inspiracje” drukowane są przez Oficynę Wydawniczą Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Jak widać, wydanie każdego numeru “Inspiracji” to wielomiesięczna praca całego zespołu ludzi i niemały koszt. Praca ta przynosi zadowolenie jeśli słuchacze kupują i czytają to, co zostało im zaproponowane, gdy o tym dyskutują, a czasami komuś pogratulują napisanego tekstu, gdy czekają na kolejny numer. Nasze czasopismo cieszy się też zainteresowaniem i uznaniem zielonogórzan spoza ZUTW, a ich opinie są dla redakcji równie cenne.

Jak się na pewno wszyscy słuchacze zorientowali, każdy ukazujący się numer “Inspiracji” ma swój temat przewodni. W czerwcu ukaże się pod hasłem “Podróże w czasie i przestrzeni”. Każdy słuchacz, nie tylko członkowie redakcji, może napisać swój tekst i przesłać do p. prezes Zofii Banaszak lub redaktora naczelnego Eugeniusza Kurzawy.

Redakcja “Inspiracji” dziękuje wszystkim, którzy kupują i czytają czasopismo ZUTW, bo dzięki nim jego redagowanie ma sens i będzie się nadal ukazywać.

Zdjęcia – Alicja Błażyńska