Wystawa Klubu Plastycznego Pastele “Światło i cień”

0 Comments

Całe malarstwo to gra tych dwu przeciwieństw. Jedno jest warunkiem istnienia drugiego. Czasem ten zestaw podany jest w formie bardzo przystępnej – jak w portretach Rembrandta, ale czasem to wszystko jest po prostu mniej czytelne – jak u Malewicza, który to w 1915 zredukował całe wcześniejsze dokonania malarstwa do minimum, przedstawiając czarny kwadrat na białym tle.
Wystawa “Światło i cień” to w gruncie rzeczy podejmowanie tych samych problemów, z którymi mierzyli się wszyscy wcześniejsi malarze. Światło i cień to struktura, która pozwala stworzyć wrażenia, stany i emocje. Dzięki impresjonistom obraz malarski  zyskał sporo wolności, ale zawsze były to zmagania jasności z ciemnością.
Grupa “Pastele” na kilkudziesięciu pracach w technice olejnej, akrylowej i akwarelowej prezentuje swoje umiejętności przedstawiania subiektywnych kawałków rzeczywistości widzialnej, ale i wyobrażonej. Mierzą się tak jak malarze potomni z trudem pokazania tej odwiecznej relacji pomiędzy światłem i cieniem. W przedstawionych pracach przeważa pejzaż, pejzaż różnorodnie interpretowany. Ta mnogość interpretacji to chyba najważniejsza wartość na wystawie “pasteli” a także główny powód, by wystawę “Światło i cień” obejrzeć osobiście.

                                                                                                                                                                              Cezary Bednarczyk

Lista wystawiających obrazy:

1.Adamiak Halina
2.Bajorek-Irzykowska Marta
3.Bohdanowicz Halina
4.Jastrzębska Lucyna
5.Głód Bożena
6.Lewicka Krystyna
7.Kłossowska-Lubos Teresa
8.Sławikowska Elżbieta
9.Sokołowska Mirosława
10.Tarbaj Irena
11.Wolska Ewa
12.Piotr Warcholak

Zdjęcia: Krystyna Filmanowicz
Zdjęcia obrazów: Krystyna Filmanowicz
Film:Kazimierz Błaszyński