Monografia 30-lecia Uniwersytetu

0 Comments

Z przyjemnością informujemy, że podjęliśmy się napisania monografii wieńczącej 30-lecie Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

O merytoryczną i wydawniczą opiekę nad naszym pracowitym Zespołem poprosiliśmy Andrzeja Bucka dyrektora zaprzyjaźnionej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida. Dzięki życzliwości Pana Dyrektora otrzymaliśmy pomieszczenia, w których zgromadzone zostało całe bogactwo naszego 30-letniego dorobku. Dziękujemy Panie Dyrektorze!

Drodzy Słuchacze !

Naszym marzeniem jest wydanie publikacji do października 2022 roku. Chcemy się nią pochwalić podczas XXXI inauguracji roku akademickiego 2022/2023 ZUTW. Jeśli macie chęć i czas, zapraszamy do współpracy. Mile widziane są osoby, które pomogą w analizie materiałów i dokumentów Uniwersytetu, a także osoby obsługujące komputer (przepisywanie tekstów). O pomoc prosimy także osoby prowadzące Zespoły i Kluby oraz ich kierowników.

 30 lat istnienia ZUTW jest znakomitą okazją do analizy obszernego materiału faktograficznego, opracowania go i utrwalenia w monografii. Wiemy, że jesteśmy to winni wielotysięcznej rzeczy słuchaczy Uniwersytetu, instytucjom, z którymi przez 30 lat współpracowaliśmy a także osobom, których nie ma już wśród nas, a które wniosły istotny wkład w rozwój i funkcjonowanie ZUTW.

Dorobek, jaki zgromadziliśmy w ciągu minionych 30 lat nie powinien zaginąć. Nasze archiwum wypełnione jest pracami literackimi, poezją, fotografiami, gobelinami, wspomnieniami, kronikami klubów i sekcji, dyplomami, podziękowaniami, listami gratulacyjnymi. Chcielibyśmy choć część z nich ocalić od zapomnienia opisując je w planowanej monografii. Chcemy „utrwalić” osoby i instytucje, z którymi współpracowaliśmy i nadal współpracujemy, najważniejsze wydarzenia międzynarodowe, krajowe i regionalne, w których braliśmy udział i z których jesteśmy bardzo dumni.

Nad monografią pracuje zespół redakcyjny pod kierunkiem pani dr hab. Grażyny Miłkowskiej – emerytowanego profesora UZ oraz dra Andrzeja Bucka – dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida.

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Zofia Banaszak
Teresa Błaszyńska
Zofia Biniewska – Dobrzyńska
Bogumiła Hyla-Dąbek
Elżbieta Józefowicz
Barbara Miller
Bożenna Strączyńska
Elżbieta Subocz
Małgorzata Turzańska
oraz Ewa Mielczarek z WiMBP
Wspomagają nas podczas społecznych dyżurów koleżanki z Zespołu „ASYSTENT”. Dziękujemy Wam serdecznie !

Szanowni Słuchacze. Koleżanki i Koledzy

W związku w pracami nad monografią 30-lecia ZUTW, zapraszamy do podzielenia się doświadczeniami i wrażeniami z Waszej przynależności do ZUTW. Wypowiedzi mogą mieć dowolną formę – prozatorską, poetycką, graficzną. Wybrane prace zostaną opublikowane w monografii.

Prace prosimy składać w sekretariacie Uniwersytetu w terminie do 30 maja 2022.

Prace literackie można przesłać na adres: kontakt@utw.zgora.pl

Zofia Banaszak

 

 

Zdjęcia: Elżbieta Subocz
Zjęcia: Elżbieta Józefowicz