Lubuski Kongres Zdrowia

0 Comments

Mądry człowiek powinien wiedzieć, że zdrowie jest jego najcenniejszą własnością, a z tym wiąże się konieczność nabywania wiedzy o całości zjawisk dotyczących tej wartości. 20 kwietnia 2020 roku była ku temu wyjątkowa okazja, jako że w Centrum Kreatywnej Kultury przy Regionalnym Centrum Animacji Kultury odbył się Lubuski Kongres Zdrowia, a gospodarzami tego spotkania byli Marszałek Województwa Lubuskiego, Elżbieta Anna Polak oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Wacław Maciuszonek.
Zaproszeni goście, a także wszyscy uczestnicy kongresu mogli zapoznać się z głównymi wytycznymi Lubuskiego Programu Ochrony Zdrowia 2030, które przedstawiła Marszałek naszego województwa. Zdaniem p. E. Polak, jego realizacja jest możliwa dzięki „Kamieniom milowym”, położonym w Służbie Zdrowia w latach 2014-2020 m.in. takim jak: baza Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego, Ośrodek Radioterapii, Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. K. Marcinkowskiego, Collegium Medicum przy UZ, Szpital Tymczasowy.
A jakie propozycje nowych działań obejmuje Lubuski Program Ochrony Zdrowia 2030?
Przewiduje się w nim duże inwestycje w Torzymiu, Zaborze, Świebodzinie, a także w Zielonej Górze. Celem nadrzędnym tego programu jest poprawa dobrostanu zdrowotnego mieszkańców województwa lubuskiego poprzez wzmocnienie usług diagnostycznych, leczniczych i profilaktyki w regionie.
Kolejny prelegent, Marek Wójcik, który jest ekspertem ds. .legislacyjnych Związku Miast
Polskich przedstawił stan liczebny szpitali w naszym kraju, omówił jakość świadczonych usług na terenie tych jednostek na podstawie danych statystycznych, a wziął pod uwagę nie tylko różne województwa, ale też inne kraje europejskie. M. Wójcik wykonał ogrom pracy, a przy okazji dowiedzieliśmy się, że Lubuskie stoi na 9 miejscu w Polsce, jeśli chodzi o jakość pracy naszych szpitali i to napawa optymizmem.
Swoją prezentację na temat walki z rakiem przedstawił Bartosz Arłukowicz, Poseł do Parlamentu Europejskiego. Zdaniem prelegenta, skoro potrafimy razem budować drogi, muzea, szpitale, to musimy mieć odwagę jako UE zmagać się z nowotworami. Liczba zachorowań na raka świadczy o tym, że ta walka to wyzwanie globalne. Wszyscy pracujący w Komisji Specjalnej ds. zmagań z tą chorobą rekomendują stworzenie europejskiego standardu szybkiej diagnozy i leczenia nowotworów. Fakt, że wirusolodzy w sytuacji pandemii dołożyli wszelkich starań, żeby w jak najszybszym czasie opracować skład szczepionki na zapobieganie COVIDOWI, teraz staną przed nowym zadaniem – znalezienie leku, dzięki któremu rak przestanie zabierać setki tysięcy istnień ludzkich.
Niezmiernie interesujący wykład wygłosił dr Bartosz Kudliński, szef Szpitala Tymczasowego w Zielonej Górze. Najpierw omówił przebieg pandemii w naszym województwie, następnie podzielił się własnymi doświadczeniami, jakie nabył lecząc chorych w szpitalu, którym kieruje do dzisiaj.
Długie dwa lata lekarz ten przebywał między życiem a śmiercią, nic więc dziwnego, że spacerując uliczkami, nie poznawał swojego miasta. Świat przed pandemią był pięknym miejscem do życia , epidemia zweryfikowała nasz stosunek do rzeczywistości i zmusiła do wyciągania wniosków. Najważniejszym z nich jest docenianie rangi nauki, choroba nauczyła nas postępowania z nią i każdego bez wyjątku postawiła na nowym miejscu. Eskalowała uczucia, które do tej pory niektórzy trzymali na uboczu życia. Wzrosło do niespotykanej wielkości poczucie osamotnienia, smutku, apatii, pogłębiło się poirytowanie i stany depresyjne. Na nowo trzeba by odbudować zaufanie do służby zdrowia, wypełnić luki w wiedzy po zdalnym nauczaniu. Skoro sprawdziliśmy się w walce z chorobą, możemy dalej to robić, ale działajmy mądrzej, bądźmy silniejsi jednością, bo razem można więcej.
Statystki policyjne zatrważają, stwierdziła dr hab. Barbara Remberk, Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Liczba prób samobójczych wzrosła wielokrotnie, co również jest też skutkiem czasów pandemii. Konieczna jest zatem reforma psychiatrii dziecięcej, która zadaniem byłoby objęcie opieką wszystkich młodocianych, zgłaszających się do Środowiskowych Poradni Psychologicznych.
Wiedza, którą podzielili się z uczestnikami Lubuskiego Kongresu Zdrowia wysokiej klasy specjaliści, niechaj skłoni do przemyśleń i będzie zachętą do dbania o własną kondycję, bo ta wartość jest najcenniejszym skarbem.
Udział w Kongresie wzięli przedstawiciele ZUTW: Zofia Banaszak, Elżbieta Józefowicz, Zofia Biniewska-Dobrzyńska, Bożenna Strączyńska, Teresa Błaszyńska, Elżbieta Subocz, Małgorzata Turzańska, Zbigniew Banaszak.

Opr. Małgorzata Turzańska

więcej informacji i zdjęcia tutaj

 

Zdjęcia: Elżbieta Józefowicz
Zdjęcia: Elżbieta Subocz