W Domu Pomocy Społecznej 17.05.2022r.

0 Comments

Zielonogórski DPS obchodził 50 lat istnienia. Zaproszono nas na tę okazję. I aby rozweselić pensjonariuszy i pracowników DPS przygotowaliśmy pogodny program z dużą ilością piosenek. Nasz występ poprzedziły główne uroczystości, w których nagrodzono pracowników, gratulowano pani dyrektor a prezydent miasta p. Janusz Kubicki podarował i rozkroił ogromny tort. W takiej słodkiej, podniosłej atmosferze odbył się nasz występ. Zaprezentowaliśmy się w nieco okrojonym składzie a program obejmował utwory nowego repertuaru i poprzednich występów. DPS-owi życzyliśmy dalszych jubileuszy i osłodzeni poczęstunkiem pożegnaliśmy pracowników i pensjonariuszy DPS.

Bożena Rudkiewicz

Zdjęcia: Bolesław Polarczyk