Kabaret Monte Verde w klubie Grymas

0 Comments

Z wielką radościa, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, kabaret Monte Verde UTW wystąpił przed sympatyczną publicznością w klubie Grymas na osiedlu Pomorskim.

Przedstawiony program traktował żartobliwie o pracy i funkcjonowaniu służby zdrowia. Aktualna zawsze tematyka nawiązywała do relacji pacjent – lekarz. Wątki medyczne były przedzielane różnymi sytuacjami życiowymi, a dotyczacymi problemów seniorów. W programie znalazły się skecze, monologi i piosenki. Na gitarze grał i śpiewał Gracjan Grzesiewicz. On też liderował całej grupie. Inni soliści i cały zespół śpiewali przy akompaniamencie pianina i podkładów instrumentalnych z płytek. Godzinny program bardzo podobał się publiczności, która reagowała życzliwie na występy kabareciarzy UTW. Po występie, jak zwykle zostaliśmy zaproszeni przez zarząd Klubu na słodki poczęstunek. Mamy nadzieję na kolejne spotkanie w tym zawsze przyjaznym słuchaczom Uniwersytetu III Wieku, miejscu.

Napisała Mirosława Branicka – Polarczyk

Zdjęcia: Bolesław Polarczyk