PROJEKT “SPRAWNY I ŚWIADOMY SENIOR” – WOSIR Drzonków

0 Comments

W dniach 06-09.06.2022 r. w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie rozpocznie się realizacja projektu „Sprawny i świadomy Senior” w ramach Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Upowszechnianie sportu w Rodzinie oraz w różnych grupach społecznych.” Zadanie zostało dofinasowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz ze środków Samorządu Województwa Lubuskiego.
Realizatorem jest Lubuska Federacja Sportu w Zielonej Górze.
Do współpracy w realizacji zadania zaproszono Uniwersytet Zielonogórski, który kształci w zakresie wsparcia wieloaspektowej aktywności seniorów poprzez pobudzenie intelektualne, fizyczne i społeczne oraz w zakresie żywienia i dietetyki z uwzględnieniem chorób typowych dla wieku dojrzałego.

Projekt „Sprawny i świadomy senior” zakłada przeprowadzenie dwóch edycji 4 dniowych spotkań o charakterze sportowo – rekreacyjno- edukacyjnym dla ok 100 seniorów-słuchaczy lubuskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Głównym celem jest zwiększenie aktywności fizycznej seniorów poprzez pokazanie roli sportu jako środka pozytywnie wpływającego na poprawę i utrzymanie zdrowia.
Pobyt w Wojewódzkim Ośrodku Sportu stworzy osobom starszym warunki do aktywnego spędzenia czasu, a przeprowadzone wykłady z zakresu żywienia oraz zachowań prozdrowotnych zwiększą świadomość dotyczącą związku między aktywnym trybem życia a zachowaniem sprawności fizycznej i dobrego zdrowia.
W programie pobytu znajdują się zajęcia sportowe: boccia, nordic walking, taniec, fitness na sali i strzelanie laserowe oraz warsztaty: trening profilaktyczny na krzesłach i ćwiczenia z taśmami terapeutycznymi. Zaplanowano także blok rekreacyjny, podczas którego uczestnicy będą mogli skorzystać z basenu oraz pobytu w jaskini solnej,
Przyjęta formuła spotkania, czyli 4 dniowy pobyt w grupach, których członkowie pochodzą z różnych części województwa, pozwoli na integrację tych środowisk, zmniejszenie poczucia wykluczenia społecznego oraz będzie stanowiła okazję do wymiany doświadczeń związanych z działaniami prozdrowotnymi pomiędzy uczestnikami spotkań.

autor: Monika Sobiech

Więcej: na stronie WOSIR Drzonków

Realizacja projektu na stronie  WOSIR Drzonków