Jubileuszowy koncert Śpiewnika Uniwersytetu III Wieku w Zielonej Górze

0 Comments

Sala im. Janusza Koniusza w Bibliotece Wojewódzkiej 7 czerwca była miejscem jubileuszowego koncertu Śpiewnika ZUTW. Minęło bowiem 30 lat od momentu powstania tego zespołu śpiewaczego założonego przez Janinę Głuchowską. Ona też była gościem honorowym na występie i zabrała głos, wspominając początki Śpiewnika.
Pani prezes Zofia Banaszak w ciepłych słowach podkreśliła znaczenie istnienia Zespołu dla funkcjonowania Uniwersytetu i jego wkład w popularyzowanie zbiorowego śpiewania.
Na koncercie wykonano wiele piosenek, które prezentowano przez ostatnie 15 lat w różnych miejscach, już pod dyrekcją Mirosławy Branickiej – Polarczyk.
W repertuarze Zespołu znalazły się utwory od lat 60-tych, przez wszystkie dekady aż do kompozycji współczesnych.
Występy wokalne urozmaicone były przez grupę taneczną pań z klubu Grymas. Tancerki prowadzi Anna Krzykwa, a zespół funkcjonuje przy Domu Kultury na Osiedlu Pomorskim.
Obie prezentacje zostały przyjęte bardzo życzliwie przez widzów, przybyłych na koncert.
Jubileuszową imprezę zwieńczyło wręczenie kwiatów i podziękowań osobom prowadzącym i wszystkim wyróżnionym za pracę dla Śpiewnika.
Po koncercie wszyscy występujący spotkali się w Sali Klubowej na kawie, gdzie wspominano raz jeszcze dzieje Zespołu i wymieniano się doświadczeniami w pracy grup wokalnych i tanecznych. Wyrażono też nadzieję na dalszą współpracę.
30 lat minęło śpiewająco, a teraz pora na przygotowywanie nowego repertuaru na kolejne lata.

Mirosława Branicka-Polarczyk

Zdjęcia: Krystyna Filmanowicz
Zdjęcia: Bolesław Polarczyk

Wideo: Elżbieta Subocz