XXXI INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023

0 Comments

18.10.2022- Inauguracja roku 2022/2023 na Zielonogórskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku to wielkie wydarzenie dla wszystkich jego słuchaczy, ale nie tylko, bo i dla miasta Zielona Góra, które szczyci się tak prężnie działającą uczelnią dla seniorów. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023 ZUTW odbyła się tradycyjnie w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego pod honorowym patronatem JM rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Wojciecha Strzyżewskiego. Uroczystość prowadzili Zofia Banaszak – prezes ZUTW i Aleksander Jakubowski – słuchacz ZUTW.

W auli uniwersyteckiej zebrali się nasi wspaniali słuchacze ZUTW i znamienici goście: Katarzyna Osos – poseł na Sejm RP, Anita Kucharska-Dziedzic – poseł na Sejm RP, Karolina Jóźwiak – reprezentująca senatora RP Waldemara Sługockiego, Janusz Kubicki – Prezydent Miasta Zielona Góra, dr hab. Barbara Literska – prorektor ds. studenckich UZ reprezentująca JM rektora UZ prof. dr. hab. Wojciecha Strzyżewskiego, prof. dr hab. Zdzisław Wołk – członek Rady Programowej, Iwona Kusiak – zastępca dyrektora Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego reprezentująca Elżbietę Polak – panią Marszałek Województwa Lubuskiego, prof. dr Bogumiła Burda – UZ, społecznik, wolontariusz, Monika Jakubowska – pracownik Urzędu Miasta ds. nadzoru i współpracy z organizacjami pozarządowymi, Anna Polus – z-ca dyrektora Wi MBP, Agata Miedzińska – dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, Longin Dzieżyc – z-ca dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej, Małgorzata Pakuszyńska-Kołecka – z-ca dyrektora Zakładu Rehabilitacyjnego dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej “Promyk” Paweł Janczaruk – członek honorowy ZUTW i wykładowca, Anna Sulima-Jagiełowicz – menedżer ds. kultury fizycznej, sportu i promocji w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, dr Włodzimierz Kwaśniewicz – wykładowca, prof. dr hab. Leszek Jerzak – wykładowca (inauguracyjny wykład), delegacje z uniwersytetów trzeciego wieku ze Wschowy, z Sulechowa i Głogowa. Nauczyciele języków, zajęć tanecznych i usprawniających w naszym uniwersytecie. Chórzyści chóru MODERATO z dyrygentem Jakubem Gościniakiem. Wszystkich zebranych w auli serdecznie powitała p. prezes Zofia Banaszak. Szczególnie serdecznie Irynę Luhovą z Chersonia na Ukrainie, niedawno zatrudnioną w ZUTW. Odczytała też list od Jana Papiny – rzeźbiarza, dołączony do podarowanej uniwersytetowi rzeźby.

Nie zapomniano o tych słuchaczach, którzy ostatnio od nas odeszli i minutą ciszy uczczono pamięć o nich.

Po wprowadzeniu sztandaru ZUTW (Poczet sztandarowy wprowadzili: Zofia Biniewska–Dobrzyńska, Bożenna Strączyńska, Jerzy Kotarski) i wysłuchaniu, hymnu państwowego (chór Moderato i wszyscy w auli) p. prezes Zofia Banaszak wspomniała o zakończonych obchodach 30-lecia naszego uniwersytetu i powiedziała: “Jesteśmy MARKĄ POŚRÓD UTW. Mamy wspaniałych partnerów do współpracy, Radę Programową, wydajemy pismo ZUTW  „INSPIRACJE” wysoko cenione przez znawców przedmiotu. Wydaliśmy KATALOG „ARTYSTYCZNA PODRÓŻ SENIORA PO ZIELONEJ GÓRZE (katalog malarsko–fotograficzno– muzyczny), który jest pokłosiem zrealizowanego projektu pod tym samym tytułem z okazji 800-lecia Zielonej Góry i naszego 30-lecia”. Zapewniła, że po tych trudnych, ostatnich latach wracamy do działań oraz szerokiego wachlarza zajęć i pomysłów edukacyjnych, także do ponownego wzrostu liczby słuchaczy.

Wystąpienia inauguracyjnego doc. dr hab. Grażyny Miłkowskiej, prof. UZ  pt. „Eliksir przemian, czyli fenomen Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” wszyscy wysłuchali z dużym zainteresowaniem, a nawet zdumieniem, bo nie wszyscy zdawali sobie sprawę z ogromu działań, jakie były i są podejmowane w ciągu 30 lat przez Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Liczba propozycji dla słuchaczy jest imponująca, każdy zawsze mógł i nadal może znaleźć zajęcia zgodne ze swoimi zainteresowaniami, żeby rozwijać swoje pasje i uczyć się od najlepszych.

Pani Grażyna Miłkowska, będąca też naszą słuchaczką i reprezentująca Zarząd ZUTW, przedstawiła nam nie tylko słownie, bo i poglądowo poprzez prezentację, wiele ciekawych wiadomości z 30. lat ZUTW i o nas, słuchaczach ZUTW. Kto decyduje się na wstąpienie do ZUTW: Ciekawski – ciekawy świata, ciekawy ludzi, Poszukiwacz – prawdy, wiedzy, przygód, Pasjonat – pragnący rozwijać pasje razem z innymi, Hedonista – dążący do czerpania przyjemności z życia, Rehabilitant – świadomy, dbający o własne zdrowie, Uciekinier – uciekający od syndromu pustego gniazda, bólu emerytury, samotności, Poliglota – znający i doskonalący wiele języków obcych, Osamotniony – cierpiący, szukający pocieszenia i wsparcia”. Ciekawe, kto, w której grupie się plasuje?

Czy zastanawialiśmy się nad fenomenem uniwersytetów trzeciego wieku, które dzisiaj są już prawie w każdym polskim mieście? Nasza koleżanka, słuchaczka ZUTW doc. dr hab. Grażyna Miłkowska tak. Uważa, że tym fenomenem jest przemiana, jaka się w nas dokonuje. Stajemy się m.in. bardziej kreatywni, energiczni, czujemy się spełnieni, radośni… Niech żałują ci, co tego inauguracyjnego wystąpienia nie słyszeli.

Po wykonaniu przez chór MODERATO Gaude Mater Polonia, przedstawiciele nowoprzyjętych słuchaczy złożyli w imieniu wszystkich ślubowanie. W tym roku akademickim przybyło nam 123. nowych słuchaczy w tym 28. mężczyzn i 101 kobiet. Najstarsza słuchaczka ZUTW ma 95 lat, a najmłodsza lat 51. O wystąpienie poproszono słuchaczkę I roku Katarzynę Sułkowską–Kulik, nauczycielkę plastyki, która ukończyła Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Zaczynająca swoją przygodę z ZUTW nowa słuchaczka, wyraźnie sprecyzowała, czego oczekuje od uczelni dla seniorów i jakie zajęcia ją interesują. Zaraz po słuchaczach pierwszego roku chór pięknie zaśpiewał “Breve regnum”.

Na naszym uniwersytecie jest dużo osób, które nie tylko korzystają z tego, co im uczelnia proponuje, ale też swoim zaangażowaniem i pracą przyczyniają się do jej rozwoju. W tym roku odznaczenia Prezydenta Miasta Zielona Góra otrzymali słuchacze: Grażyna Miłkowska, Małgorzata Turzańska, Maria Grzelczyk-Nowak, Krzysztof Subocz, Roman Grobarski, Kazimierz Błaszyński oraz przedsiębiorca Zbigniew Jastrzębski bezinteresownie pomagający naszemu uniwersytetowi w oprogramowaniach komputerowych.

Były też podziękowania od Zarządu ZUTW za bezinteresowną pomoc i szlachetne gesty. Ci słuchacze otrzymali tytuł ANIOŁA UNIWERSYTECKIEGO: Eugeniusz Kurzawa – redaktor naczelny INSPIRACJI, Mirosława Branicka-Polarczyk, Elżbieta Dąbrowska-Żurawik, Krystyna Filmanowicz, Henryka Frankiewicz, Bogumiła Hyla-Dąbek, Irena Karnicka, Ewa Kwaśniewicz, Irena Marciszonek, Helena Krzyżanowska, Maria Jolanta Lorens, Teresa Tropak, Ewa Puczko, Barbara Nau, Maria Wróblewska, Gracjan Grzesiewicz, Tadeusz Nowak, Jerzy Lewandowski i Bolesław Polarczyk.

Głos zabierali również zaproszeni goście. Były słowa podziwu dla działalności uniwersytetu, uznania, deklaracji o współpracy i pomocy, gratulacje i kwiaty na ręce p. prezes Zofii Banaszak. Prezydent Janusz Kubicki zaprosił wszystkich na tort do Zielonogórskiej Palmiarni.

Uroczystego otwarcia roku akademickiego 2022/2023 dokonała prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab. Barbara Literska słowami – QUOD FELIX, FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT! (OBY BYŁO DOBRZE, SZCZĘŚLIWIE I POMYŚLNIE!)

Na zakończenie p. prezes Zofia Banaszak powiedziała – ” Całej społeczności akademickiej składam na nowy rok akademicki 2022/2023 najlepsze życzenia, niech bycie studentem ZUTW będzie powodem do zadowolenia i dumy. Życzę wytrwałości i cierpliwości w realizacji zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym“. Podziękowała gościom za ich obecność na uroczystości, życzliwość i współpracę.

Gdy zakończyła się część oficjalna, przyszedł czas na inauguracyjny wykład prof. dr hab. Leszka Jerzaka. Temat wykładu ciekawy: Ilu można mieć przyjaciół? Z wykładu dowiedzieliśmy się, że na pewno nie za dużo. Przeciętny człowiek jest w stanie utrzymywać relację z 148. osobami. Jak ważne są dla nas przyjaźnie wiemy wszyscy, ale najbliżsi przyjaciele to grupa kilku osób, mimo, że utrzymujemy stałe kontakty ze znacznie większą liczbą znajomych. Z iloma osobami jesteśmy w stanie spotykać się w tygodniu, miesiącu, roku? W ilu osobowej grupie najlepiej funkcjonujemy w pracy? Co mówią na ten temat badania? Tego wszystkiego dowiedzieliśmy się z inauguracyjnego wykładu.

Po wykładzie i po wyprowadzeniu sztandaru, wszyscy, razem z chórem, zaśpiewali “Odę do radości” – hymn Unii Europejskiej.

 W Palmiarni czekał wielki tort od prezydenta Janusza Kubickiego i lampka szampana, którą wszyscy wznieśli toast za dobry rok akademicki 2022/2023.

 

Napisali o nas:   Gazeta Lubuska, Radio Zielona Góra, Łącznik Zielonogórski,

NAGRODZENI:

LISTY GRATULACYJNE

Oprawa filmowo-fotograficzna

Zdjęcia; B.Hyla-Dąbek
Zdjęcia: B.Polarczyk
Zdjęcia: B.Hyla-Dąbek
Zdjęcia: Roman Grobarski
Zdjęcia: E.Subocz

Filmy: Kazimierz Błaszyński