PATRIOTYCZNA WIECZORNICA Z CHÓREM MODERATO

0 Comments

Wtorkowe popołudnie 22.11.2022 Salę im. J. Koniusza WiMBP wypełnili  słuchacze ZUTW i licznie przybyli goście. Pierwsze rzędy zajęły dzieci z Przedszkola nr 38, a razem z dziećmi  ich nauczycielki, rodzice i dziadkowie. Przy instrumencie zasiadł Jakub Gościniak – młody, zdolny artysta, prowadzący chór ZUTW – MODERATO i, jak się okazało, akompaniujący zajęciom rytmicznym w Przedszkolu nr 38. W sali zabrzmiała piękna muzyka, skomponowana przez Andrzeja Kurylewicza do znanego filmu “Polskie drogi”.  Jak powiedział wykonawca “oby nam się te polskie drogi zawsze kojarzyły z bezpieczeństwem”. Po niej nastąpiła recytacja wiersza A. Słonimskiego “Polska”, a w nim przedstawiony został obraz ojczyzny wi­dzia­nej oczy­ma zwy­kłych oby­wa­te­li. Pro­ste, co­dzien­ne sym­bo­le pol­sko­ści wywołują wzruszenie odbiorcy. Następnie Jakub Gościniak zaprosił na scenę chór MODERATO i zaproponował inną niż do tej pory formę występu. Chór znane pieśni patriotyczne śpiewał na siedząco, razem ze wszystkimi, którzy przyszli na wieczornicę.

Zapanował patriotyczny nastrój i wówczas głos zabrała  prezes Zofia Banaszak. Witając wszystkich podkreśliła, że w sali dzisiaj obecne są cztery pokolenia. Życzyła wszystkim wspaniałych wrażeń.

Pieśni patriotyczne ukazują dzieje narodu, opisują najważniejsze momenty w historii państwa, kształtują rodzimą tożsamość, są częścią narodowego dziedzictwa. To one podnosiły zawsze na duchu żołnierzy. Młodszym pokoleniom opowiadają o bohaterstwie, klęskach oraz zwycięstwach przodków. Przypominają o ludziach, którzy wywalczyli niepodległość, dzięki którym cieszymy się wolnością. Nic dziwnego, że są bardzo chętnie śpiewane.

“Rozkwitały pąki białych róż”, ” My, pierwsza brygada”, “Wojenko, wojenko”, “Deszcz, jesienny deszcz”, “Żeby Polska była Polską” i wiele innych patriotycznych pieśni zaśpiewali wspólnie z chórem słuchacze ZUTW i młodsze pokolenia, przy akompaniamencie Jakuba Gościniaka. Teksty pieśni były wyświetlane na ścianie, co pozwoliło wszystkim włączyć się do śpiewu. Gościnnie wystąpiła Gabrysia, uczennica szkoły podstawowej, która poruszyła serca słuchających pieśnią o niewoli i odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Dwie pieśni chóru wykonane zostały w nowej aranżacji samego dyrygenta. Szczególnie podobała się piosenka Czerwonych Gitar “Biały krzyż”, której autorem był Krzysztof Klenczon.

Występ dzieci z Przedszkola nr 38 wywołał spore emocje, gromkim brawom nie było końca! I jak tu się nie wzruszyć, kiedy z ust małych dzieci słyszy się słowa “Jestem Polką i Polakiem” czy “Płynie Wisła, płynie”. Wiersz Władysława Bełzy zjednoczył wszystkie pokolenia, które uczestniczyły w dzisiejszej patriotycznej wieczornicy. To na jego “Katechizmie polskiego dziecka” wychowywały się kolejne pokolenia Polaków, dlatego wszyscy razem powtarzali te wzruszające słowa:  “Kto ty jesteś? Polak mały”…

Za to wyjątkowe spotkanie, podziękowania zostały złożone na ręce Jakuba Gościniaka i chóru MODERATO oraz nauczycieli i dzieci z Przedszkola nr 38 w Zielonej Górze.

Zdjęcia: B.Hyla-Dąbek
Zdjęcia: K.Filmanowicz
Zdjęcia: E.Subocz

Film: K.Subocz