SZKOLENIE „BEZPIECZNI MIESZKAŃCY” zorganizowane przez KOMENDĘ MIEJSKĄ STRAŻY POŻARNEJ w ZIELONEJ GÓRZE.

0 Comments

„Lepszy mały ogień, który nas rozgrzewa,
niż wielki pożar, który może nas spalić.”
(Thomas Fuller)

Niemal 30-osobowa grupa słuchaczy ZUTW w środę 7 grudnia 2022r. na zaproszenie KM PSP wzięła udział w programie edukacyjnym dla seniorów, którego celem była poprawa bezpieczeństwa pożarowego w obiektach mieszkalnych oraz przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Spotkanie poprowadzili: st.kpt. Arkadiusz Kaniak i mł.asp. Krystian Misiak, którzy witając słuchaczy zapewnili, że fachowe informacje pozwolą uniknąć wielu zagrożeń oraz sytuacji niebezpiecznych dla życia, zdrowia i mienia. Przygotowany zestaw porad adresowanych do seniorów zawierał podstawowe zasady postępowania w wybranych sytuacjach życia codziennego.
Czy mieszkańcy naszego województwa mogą zatem czuć się bezpiecznie?
Nad ich bezpieczeństwem czuwają trzy oddziały Straży Pożarnej, już samych jednostek OSP mamy 40, tylko w Zielonej Górze jest ich 7. Jeśli chodzi o liczbę strażaków, to nie są to imponujące wartości, dlatego tak bardzo docenia się obecność jednostek OSP.
Prowadzący szkolenie cenią bardzo rolę edukacji w zakresie działań chroniących każdą grupę wiekową przed pożarami – szczególnie dzieci w wieku przedszkolnym i wreszcie senioralnym. To są najdelikatniejsi członkowie naszego społeczeństwa.
Co powinno znajdować się na wyposażeniu każdego domu?
Wiedzą na ten temat podzielił się mł.asp.Krystian Misiak, ponieważ niektóre urządzenia są wręcz niezbędne dla bezpieczeństwa jego mieszkańców.
Warto zapamiętać! Bardzo przydatna jest czujka dymu i czujka czadu. O ile dym da się łatwo zauważyć, to tlenku węgla się nie usłyszy, nie zobaczy i nie poczuje! Seniorzy dowiedzieli się też, co robić w razie pożaru, kiedy w domu brakuje gaśnicy, jak zabezpieczyć urządzenia elektryczne przed opuszczeniem mieszkania. Należy przynajmniej dwa razy w roku dokonać przeglądu komina, bez tego – w razie pożaru – nie otrzymamy odszkodowania za poniesione straty. Z kolei nie powinno się zaklejać kratek wentylacyjnych, pamiętać o wietrzeniu mieszkań i zawsze mieć pod ręką numery telefonów alarmowych.
Nastąpiła część praktyczna szkolenia – udzielanie pierwszej pomocy, co jest – zapisanym w kodeksie prawnym – obowiązkiem każdego obywatela. Wszyscy jesteśmy ratownikami w sytuacji, kiedy przyjdzie nam trafić na człowieka, który potrzebuje nagłego zaopiekowania. Obowiązuje zasada – pomocy udzielamy, ale nie kosztem własnego zdrowia. W razie potrzeby należy zaangażować osoby trzecie, oczywiście, jeśli takie znajdują się w pobliżu. W sali szkoleń ich akurat nie brakowało, więc każdy z obecnych „przywracał oddech” poszkodowanemu, szukał tętna, ratował dziecko i przyglądał się pracy strażaka z defibrylatorem w ręku. Emocji tego dnia nie brakowało.
Wartością dodaną do szkolenia było zwiedzanie budynku, w którym mieści się jednostka PSP przy ul.Sulechowskiej. Wszyscy chętnie zaglądali do pomieszczeń, w których pracuje kadra kierownicza, do skromnie wyposażonych pokoików dla dyżurujących strażaków, siłowni, kuchni, a nawet pralni. Słuchacze mieli okazję poznać reguły pracy „ogniomistrzów”, wyśrubowane normy czasowe niezbędne do wyjazdu na wezwanie do pożaru, drogę jaką pokonują do auta i kontrolowany „bałagan”w garażu. Odnosiło się wrażenie, że strażak nie ubiera się się, ale wskakuje w komplet umundurowania czekający na niego w pozycji „na baczność”, bo każda sekunda liczy się do wyjazdu na akcję. Ciekawostką dla zwiedzających było pomieszczenie tzw”dymowe”, tam w warunkach pełnego zaskoczenia strażacy ćwiczą dotarcie do celu w ekstremalnych warunkach.
Na koniec Zofia Banaszak, prezes ZUTW wręczyła prowadzącym zajęcia katalog Artystyczna podróż Seniora, a wszyscy uczestnicy otrzymali Certyfikat ukończenia szkolenia „Bezpieczni Mieszkańcy” i opuścili budynek w przekonaniu, że teraz właściwie zadbają o bezpieczeństwo własnych domów.

Opr. Małgorzata Turzańska

Zdjęcia: Andrzej Polański