ZUTW KWESTUJE NA RZECZ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

0 Comments

Miejsce: ZUTW, al. Wojska Polskiego 9 Zielona Góra, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:30. Można też umówić się telefonicznie na spotkanie pod nr tel. +48 727 018 099 lub 68 453 26 51.

Powołany został ZESPÓŁ ds. ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY, w skład którego wchodzą członkowie Zarządu oraz przedstawiciele Zespołu „ASYSTENT” działającego w ZUTW. W siedzibie ZUTW można nabyć lub licytować: obrazy – malarstwo, fotografie Zielonej Góry, wygrywać fanty-gadżety i upominki codziennego użytku podarowane przez słuchaczy !

Zapraszamy do odwiedzin, każdy wybierze coś dla siebie i wrzuci datek do puszek. BĘDZIE SIĘ DZIAŁO !

FUNDACJA WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY udzieliła zgody na przeprowadzenie zbiórki publicznej w formie Firmowej Puszki Stacjonarnej znajdującej się w Zielonogórskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku pod adresem: al. Wojska polskiego 9 w Zielonej Górze, Polska w dniach od 10.12.2022 do 29.01.2023. W związku z powyższym zbiórka zostanie przeprowadzona do puszek kwestorskich o numerach PF/011/4044 oraz PF/010/4044 zlokalizowanej przy kasie i w sekretariacie w/w lokalizacji. Opiekunem odpowiedzialnym ze strony Firmowej puszki jest Pani Teresa Błaszyńska – sekretarz Zarządu ZUTW. Puszki kwestorskie zostaną rozliczone podczas trwania zbiórki. Puszki nie mogą opuścić lokalu. Zbiórka publiczna prowadzona jest na podstawie zgłoszenia do MSWiA z dn.17.10.2022 r. o numerze 2022/4539/OR.