Porozumienie o współpracy pomiędzy ZUTW a Towarzystwem Miłośników Zielonej Góry WINNICA

0 Comments

2 marca 2023 roku nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Zielonogórskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku a Towarzystwem Miłośników Zielonej Góry WINNICA. Celem umowy jest m.in. wspieranie działalności kulturalnej, historycznej i naukowej, przyczyniającej się rozwoju Zielonej Góry oraz Ziemi Lubuskiej.

Od wielu już lat daje się zaobserwować  wiele zbieżnych aktywności realizowanych przez ZUTW i TMZG Winnica. Działania te stały się asumptem do spotkania Zarządów obu stowarzyszeń i wymiany doświadczeń. Jednocześnie nastąpiło podpisanie umowy o realizacji projektów i wspólnej reprezentacji środowisk wobec władz przy ważnych inicjatywach dla naszego regionu.

Ze strony Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry „Winnica” umowę sygnował prezes Ryszard Błażyński, natomiast w imieniu zielonogórskich seniorów skupionych w ZUTW porozumienie podpisała prezes Zofia Banaszak. W spotkaniu uczestniczyli następujący członkowie Zarządu ZUTW: Elżbieta Józefowicz, Barbara Miller, Zofia Biniewska-Dobrzyńska, Bożenna Strączyńska oraz Janina Hładczuk. Z kolei Zarząd Winnicy reprezentowali: Alicja Błazyńska, Alfred Siatecki, Ryszard Zaradny, Jan Zelek, Roman Czarnecki oraz Mieczysław Jerulank (szef Komisji Rewizyjnej).

Spotkanie, które  odbyło się w siedzibie Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, miało być okazją do bliższego poznania. Jak się okazało większość z przybyłych to osoby aktywne i działające zawodowo i społecznie już od wielu lat w różnych środowiska. Tak więc wizyta przyczyniła się bardziej do odnowienia kontaktów i… wspomnień.

Alicja Błażyńska

Zdjęcia: A.Błażyńska